Overzicht financieringsmogelijkheden

Laatst gewijzigd op:

Hoe kan een VvE vergaande verduurzaming financieren?

Vergaande verduurzaming gaat gepaard met hoge investeringen. Praktisch gezien is dit niet haalbaar zonder externe financiering. Een haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de mate waarin de besparingen op energie en onderhoud opwegen tegen de financieringslasten voor rente en aflossing. Hieronder worden verschillende financieringsmogelijkheden besproken.

Geld lenen voor vergaande verduurzaming is mogelijk als de VvE uit minimaal 8 appartementen bestaat. Met de VvE-Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds (NWF) kunt u voor maximaal 30 jaar een financiering afsluiten. Klik hier om meer te lezen over de voorwaarden van de energiebespaarlening.

Voor VvE’s met een gemengd bezit gelden specifieke voorwaarden om na te gaan of de VvE in aanmerking kan komen voor een VvE-Energiebespaarlening. Deze voorwaarden worden door het bestuur van het Nationaal Warmtefonds vastgesteld. Klik hier voor het investeringsreglement van het Nationaal Warmtefonds (NWF).

Naast de energiebespaarlening kan ook het reservefonds aangesproken worden. Uit het wettelijk verplichte reservefonds betaalt een VvE onderhoud aan het appartementencomplex. Als het reservefonds groot genoeg is en met de vergaande verduurzaming besparingen op het onderhoud gerealiseerd worden, kan een VvE hieruit energiebesparende maatregelen voor de vergaande verduurzaming financieren.

Een andere optie is een Energy Service Company (ESCo). Dit is een organisatie die diensten levert ten behoeve van energiebesparing op gebouw- en installatieniveau. De VvE sluit een energieprestatiecontract en betaalt maandelijks voor geleverde diensten. ESCo’s worden vooral toegepast op het niveau van installaties en enkelvoudige maatregelen. Dit heeft te maken met het feit dat een ESCo is gericht op maatregelen met kortere terugverdientijden (tot 15 jaar). Een ESCo is een wijze van financiering, die doorgaans geen oplossing biedt voor schilaanpassingen (‘inpakken van het complex’) en niet past bij het langetermijnkarakter van investeringen die in de schil gedaan worden bij vergaande verduurzaming.

Voor onderdelen van de vergaande verduurzaming kan een ESCo een oplossing bieden.
Wil een ESCo kunnen bijdragen aan een structurele oplossing voor vergaande verduurzaming van VvE’s dan zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  • Vraag om een prestatiegerichte en transparante aanbieding waarin afspraken over de te realiseren energiebesparing worden vastgelegd. Worden de besparingsdoelen niet gehaald, dan is dat het risico voor de ESCo.
  • Ga na of het aanbod past bij een langetermijnstrategie richting energieneutraal (dus ‘no regret’).
  • De ESCo dient gebouwgebonden te zijn (aan de VvE en niet aan de individuele bewoner) en daarmee overdraagbaar bij verkoop van een appartement.
  • In het geval van achterstallige betaling aan de ESCo mogen de aangebrachte materialen niet verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie