TNO ontwikkelt en reviewt periodiek technische informatiebladen over energie- en emissiereductietechnologieën die mogelijk van toepassing zijn voor Nederland (en andere EU-landen). De datasheets bevatten goed gedocumenteerde en up-to-date techno-economische gegevens met verwijzing naar diverse prominente bronnen. Alle datasheets worden in het Engels aangeboden, gebruik bij het zoeken daarom Engelse zoektermen.

Techno-economische gegevens energietransitie

De techno-economische gegevens in de datasheets geven een algemeen overzicht van actuele en toekomstige technische kenmerken van technologieën en de daarbij horende kosten. De datasheets bevatten korte beschrijvingen van de technologieën, evenals een toelichting op de aannames en grenzen die van toepassing zijn. Ons doel is om de informatie op een manier te delen die consistent, begrijpelijk en transparant is voor de gebruiker. Per technologie geven we een reeks waarden voor parameters zoals conversie-efficiëntie, technisch potentieel en kosten voor investering, onderhoud en beheer.

  • We streven ernaar om te rapporteren over techno-economische trends op de korte- en langetermijn tot 2050.
  • Als bron gebruiken we de meest recente literatuur.
  • Alle gegevens zijn openbaar en gratis.
  • Voor de zorgvuldige beoordeling van de gegevens werken we samen met experts binnen en buiten TNO.
  • De gegevens uit de datasheets zijn ook beschikbaar in ESDL (Energy System Description Language) in de Energy Data Repository (EDR).

Doelgroep en gebruik

De datasheets bevatten belangrijke data over de energietransitie en zijn bedoeld voor experts die analyses en technologiebeoordelingen uitvoeren voor het energiesysteem. De gegevens worden gebruikt als input in TNO-modellen voor het energiesysteem en kunnen ook door andere partijen in hun modellen gebruikt worden.

Opmerkingen of aanvullingen?

We proberen de datasheets altijd te verbeteren en horen het dan ook graag als er opmerkingen of aanvullingen zijn. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie