In dit overzicht vindt u aankomende congressen en webinars waaraan Energy.nl bijdraagt en terugkijklinks naar online events.

Reeds gehouden evenementen

Minder materiaalgebruik: de ontbrekende schakel in het klimaatbeleid?

Webinar “Minder materiaalgebruik: de ontbrekende schakel in het klimaatbeleid?”. Als straks de klimaatdoelen knellen, gaat de rechter dan besluiten tot afbouw van energie-intensieve consumptie of productie? Vertrouwen we volledig op technologie en innovatie, of moeten we ook mogelijkheden voor “minder” onderzoeken? Dit was de vraagstelling van het symposium georganiseerd door TNO.

Den Haag
Lees verder

Congres Hestia

Het nieuwe simulatiemodel Hestia duikt in de details: het levert een zeer breed scala aan effectenberekeningen, waaronder de kosten en energiebesparing bij verschillende beleidsbeslissingen. Tijdens dit congres maakt u kennis met de werking, de toepassingen en de mogelijkheden van Hestia. Zo zal Hestia onder andere ingezet gaan worden voor de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV).

B30 - Den Haag
Lees verder

Webinar energiearmoede monitor 2022

Interview met Peter Mulder (TNO) over de resultaten van de monitor energiearmoede 2022 en het onderzoek naar de effecten van energiearmoede op de gezondheid.

Klik op ‘lees verder’ voor de presentatieslides.

Bekijk de webinar Lees verder

Switch naar het hybride energiesysteem

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Meld je aan voor het webinar en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

online
Bekijk de webinar Lees verder

Webinar: Wind op zee onder druk

Offshore windenergie groeit enorm, maar bij die groei komen verschillende uitdagingen kijken. Om
de waarde van grote volumes windenergie in het toekomstige energiesysteem te maximaliseren, is
het noodzakelijk dat er positieve business cases mogelijk zijn voor ontwikkelaars.

Webinar
Bekijk de webinar Lees verder

De industrie verduurzamen vergt gericht beleid

Voor het verduurzamen van de industrie moeten beleidsmakers en overheid keuzes maken en gericht beleid voeren. Samenwerking tussen overheid en marktpartijen is essentieel, maar ook tussen marktpartijen onderling; ze hebben elkaar allemaal nodig om te verduurzamen. Een transparant gesprek tussen duurzaamheidspartners met inzichten uit TNO-studies om richting te geven aan gericht beleid voeren voor een duurzame industrie.

Online
Bekijk de webinar

Studiogesprek Verduurzaming Woningcorporaties

Tijdens dit studiogesprek worden drie actuele thema’s besproken die spelen bij de verduurzaming van woningcorporaties: energiearmoede, verduurzaming meergezinswoningen en zonnepanelen, what is next?

Bekijk de webinar

Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland

Zijn de gestelde klimaatdoelen haalbaar en welke scenario’s zijn mogelijk? In dit webinar geeft Martin Scheepers, de auteur van de geactualiseerde scenario’s studie, een toelichting op het onderzoek. Eén conclusie blijft onverkort overeind: een scenario met hogere ambities leidt niet tot hogere kosten.

Bekijk de webinar

De mens centraal in de energietransitie

Bekijk hier onderdelen van het congres ‘De mens centraal in de energietransitie’ terug. Met onder andere keynote speakers Stefaan Vandist en Heleen de Coninck, en onderwerpen zoals Energiearmoede, burgerparticipatie en het betrekken van jongeren bij de energietransitie.

Maastricht
Lees verder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie