In dit overzicht vindt u aankomende congressen en webinars waaraan Energy.nl bijdraagt en terugkijklinks naar online events.

Reeds gehouden evenementen

Studiogesprek Verduurzaming Woningcorporaties

Tijdens dit studiogesprek worden drie actuele thema’s besproken die spelen bij de verduurzaming van woningcorporaties: energiearmoede, verduurzaming meergezinswoningen en zonnepanelen, what is next?

Bekijk de webinar

Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland

Zijn de gestelde klimaatdoelen haalbaar en welke scenario’s zijn mogelijk? In dit webinar geeft Martin Scheepers, de auteur van de geactualiseerde scenario’s studie, een toelichting op het onderzoek. Eén conclusie blijft onverkort overeind: een scenario met hogere ambities leidt niet tot hogere kosten.

Bekijk de webinar

De mens centraal in de energietransitie

Bekijk hier onderdelen van het congres ‘De mens centraal in de energietransitie’ terug. Met onder andere keynote speakers Stefaan Vandist en Heleen de Coninck, en onderwerpen zoals Energiearmoede, burgerparticipatie en het betrekken van jongeren bij de energietransitie.

Maastricht
Lees verder

The State of renewable energies in Europe

Dit webinar (februari 2022, voertaal Engels) geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten uit het jaarlijkse rapport “The State of renewable energies in Europe” van EurObserv’ER. Bekijk hier het complete overzicht met EurObserv’ER-barometers.

Bekijk de webinar

Industry in Transition

Op 30 november 2021 organiseerden TNO & PBL de online conferentie ‘Industry in Transition’ (voertaal: Engels). Bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in de energietransitie van de industrie (industrie, beleid, onderzoek, consultancy, NGO’s, netbeheerders).

Bekijk de webinar