Over energy.nl

Goed toegankelijke op feiten gebaseerde informatie  

Energie-professionals, beleidsmakers en andere belanghebbenden hebben behoefte aan feitelijke informatie over en inzichten in thema’s binnen de energietransitie. Deze feiten en inzichten staan in (wetenschappelijke) onderzoeksrapporten, en zijn vaak moeilijk toegankelijk voor deze doelgroep. Bovendien is in veel gevallen niet duidelijk wat de laatste inzichten zijn in het woud van publicaties die in de loop van de tijd over een onderwerp beschikbaar komen.

Energy.nl is een portal voor de professionals die de energietransitie gaan realiseren. Zij vinden hier op een makkelijk toegankelijke manier de informatie die zij nodig hebben om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Transparantie over technologiedata Ook voor technologiedata bestaat er zo’n probleem. Analyses van de energietransitie door allerlei partijen worden steeds met verschillende data (kosten, potentieel) voor dezelfde technologieën uitgevoerd en leveren daardoor verschillende resultaten op. TNO heeft veel technologiedata beschikbaar en is, indien die niet binnen de organisatie  beschikbaar is, goed in staat technologiedata te beoordelen. Deze data worden ook door PBL gebruikt voor onder meer de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en de stimulering duurzame energieproductie SDE+. Door de technologiedata op energy.nl te publiceren creëren wij transparantie en geven wij andere partijen ook de kans om ons feedback op deze data te geven.  

Een initiatief van TNO

TNO EnergieTransitie is initiatiefnemer van energy.nl. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut is het onze rol om inzichten in thema’s binnen de energietransitie met de mensen te delen die deze inzichten nodig hebben. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via info@energy.nl

Energy.nl is werk in uitvoering

Om goede dingen te realiseren moet je er mee beginnen. Energy.nl is een portal in ontwikkeling. De inhoud van de website zal verder worden uitgebreid en regelmatig worden vernieuwd. Blijf de website regelmatig bezoeken en schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.