Om tot een klimaatneutraal energiesysteem te komen, moeten veel keuzes worden gemaakt. De benodigde veranderingen en keuzes hangen nauw met elkaar samen. Dit maakt de energietransitie zeer kennisintensief. Het vraagt om state-of-the-art kennis en up-to-date informatie. De Kenniscoalitie Energietransitie, een initiatief van TNO, brengt integrale, onafhankelijke en feitelijke kennis over de energietransitie bij elkaar. Met deze functie vervult de Kenniscoalitie Energietransitie ook een rol in het maatschappelijk debat en is agenderend, met als uitgangspunt altijd de onafhankelijke kennispositie. Zo levert de Kenniscoalitie Energietransitie een belangrijke bijdrage met een op feiten gebaseerde benadering van energietransitievraagstukken.

Mens, scenario’s en technologie

Beleidsmakers en beslissers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, hebben vragen over de ontwikkeling en implementatie van energietechnologieën. Naast technische vraagstukken zijn er ook tal van vragen over de effecten op onder meer milieu en ruimtegebruik. Ook maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen, spelen een cruciale rol, zoals het draagvlak voor de energietransitie en economische effecten. Wat gebeurt er als wij aan de knoppen van de energietransitie draaien? De enorme versnelling die nodig is om de doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies te bereiken, vraagt om integrale kennis over de energietransitie die op een samenhangende manier en toegankelijk beschikbaar is.

Energy.nl: het platform voor integrale, feitelijke informatie over de energietransitie

Energy.nl is in 2019 in het leven geroepen door TNO, met als doel één plek te hebben voor het delen van onafhankelijk onderzoek, data en tools over de energietransitie. De informatie wordt in begrijpelijke taal samengevat, waarna voor verdieping wordt doorverwezen naar de onderliggende publicaties. De kennis die u vindt op de site raakt alle vlakken van de energietransitie en is gestructureerd in de drie overkoepelende hoofdthema’s mens en economie, beleid en scenario’s en technologie en energiesysteem.

Voor energieprofessionals

De Kenniscoalitie Energietransitie richt zich op iedereen die zich professioneel met de energietransitie bezighoudt, werkzaam bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven, adviesbureaus en belangenorganisaties. Allemaal organisaties die een cruciale rol spelen in het voor elkaar krijgen van de energietransitie.

Bent u gericht op zoek naar iets specifieks?

De Kenniscoalitie Energietransitie

De Kenniscoalitie Energietransitie is een initiatief van TNO, met als doel een platform te bieden dat voorziet in de behoefte aan integrale kennis voor de energietransitie. Het is de ambitie om de Kenniscoalitie Energietransitie verder te ontwikkelen tot een intensieve samenwerking met andere gerenommeerde kennisorganisaties. Hierbij bouwt de Kenniscoalitie voort op bestaande, succesvolle samenwerkingen. Door complementaire kennis te bundelen en verder te ontwikkelen en deze kennis toegankelijk te maken en te delen, wil de Kenniscoalitie bijdragen aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energietransitie en de noodzakelijke realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie