Communicatie Stap 1: Waarom verduurzamen?

Laatst gewijzigd op:

Doel

Er is meestal weinig kennis aanwezig bij VvE-leden, het VvE-bestuur en de VvE-beheerder over (vergaande) verduurzaming. Daardoor is er ook beperkt inzicht in de resultaten en voordelen van (vergaande) verduurzaming, zoals een lager energieverbruik, meer comfort, lagere kosten over een langere periode en meer grip op beheer en onderhoud. Dit document bevat aandachtspunten voor het motiveren van het VvE-bestuur, de VvE-beheerder en VvE-leden, zodat ze geïnteresseerd raken in vergaande verduurzaming.

Enthousiasmeren voor vergaande verduurzaming

Wie zet de eerste stap?
Gemeenten zijn in veel gevallen als eerste verantwoordelijk voor een algemene informatievoorziening om VvE’s op weg te helpen in een vergaande verduurzaming. Vervolgens is het VvE-bestuur en/of de -beheerder verantwoordelijk voor het zetten van vervolgstappen, zoals het uitdiepen van de interesse bij leden voor een vergaande verduurzaming en het in gang zetten van een volgende stap. Als gemeente of als andere, private partij kan men hierin weer helpen door VvE’s van specifieke informatie te voorzien en ondersteuning te bieden bij deze vervolgstap(pen).

Bied VvE’s praktische informatie
Bied VvE’s duidelijke informatie over wanneer en waarom een vergaande verduurzaming interessant is en hoe zo’n traject van vergaande verduurzaming eruit ziet. Geef bijvoorbeeld een indicatie van de te nemen stappen, de doorlooptijd, de kosten en wat zo’n vergaande verduurzaming in grote lijnen oplevert. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gegeven via:

 • het gemeentelijke Energieloket (zowel online als fysiek)
 • nieuwsbrieven of brieven gericht aan een specifieke VvE
 • informatieavonden georganiseerd door bijvoorbeeld de gemeente in samenwerking met een wijkbegeleider (ambtenaar) of private partijen zoals financiële, energetische en technische adviesbureaus.

Zorg voor een goede timing van de informatie richting een VvE-bestuur of VvE-beheerder. Het is bijvoorbeeld handig om informatie te bieden op het moment dat er in een wijk wordt gestart met aardgasvrije programma’s, er subsidies beschikbaar zijn, of wanneer er mogelijk specifieke interesse is vanwege achterstallig onderhoud.

Duidelijke aanspreekpunten
Zorg dat VvE-besturen en VvE-beheerders een specifiek communicatiekanaal of contactpersoon kunnen gebruiken of benaderen bij een publieke of private partij. Dit aanspreekpunt moet aanvullende informatie kunnen geven over de baten van een vergaande verduurzaming en over het zetten van de volgende stap. Voorbeelden hiervan zijn contact met de wijkbegeleider, de gemeente (aanspreekpunt) of een financieel, juridisch of technisch adviseur.
Specifieke communicatiekanalen om VvE’s een volgende stap te laten zetten, kunnen zijn:

 • een informatieavond voor een individuele VvE, op verzoek van een VvE-bestuur
 • brieven aan leden namens de gemeente om interesse te wekken of leden uit te nodigen voor een informatieavond
 • informatiepakketten van de gemeente voor specifieke VvE’s
 • contactgegevens van contactpersonen van publieke en private partijen die kunnen helpen bij een volgende stap (op websites, in brieven, of gepresenteerd tijdens informatieavonden).

Weet wat VvE-leden interesseert

Binnen een VvE is er sprake van verschillende typen bewoners. Voorbeelden hiervan zijn eigenaren-bewoners, eigenaar-verhuurders, mensen die op korte termijn willen verhuizen, mensen die nog jaren willen blijven wonen in de woning, mensen die graag meer comfort willen of hier tevreden over zijn, mensen die financieel veel middelen hebben of juist beperkte middelen. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de leden binnen de VvE om de boodschap op hun behoeften af te stemmen.

Sluit aan bij de argumenten en behoeften van leden om ze te interesseren voor vergaande verduurzaming. Om te achterhalen welke argumenten al het meeste leven bij leden en om na te gaan of er nog andere aanleidingen zijn om te willen verduurzamen, kan een bewonersinventarisatie worden uitgevoerd.

We lichten hier vier typen argumenten toe, die vaak in combinatie voorkomen. Gebruik deze argumenten en de aanleidingen voor verduurzaming die naar voren komen in de bewonersinventarisatie in de communicatie om VvE-leden te interesseren in een vergaande verduurzaming.

In hoeverre de argumenten daadwerkelijk van toepassing zijn is afhankelijk van de situatie van een VvE en zal pas echt duidelijk worden in het haalbaarheidsonderzoek. Daar worden drie scenario’s vergeleken: doorgaan op dezelfde weg, enkelvoudige maatregelen en vergaande verduurzaming. Leden onderschatten vaak hoe kostbaar doorgaan op dezelfde weg kan zijn in de toekomst. Bijvoorbeeld doordat in het huidige meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uitgegaan wordt van een te laag maandbedrag om (toekomstig) onderhoud te financieren, door een te korte looptijd van het MJOP en door de ontwikkeling in wetgeving rondom aardgasvrij die nog niet is meegenomen.

Financiële argumenten
Het besparen van kosten, het voorkomen van een toekomstige kostenverhoging of beschikbare financieringsmogelijkheden kunnen een aanleiding zijn voor vergaande verduurzaming. De volgende argumenten kunnen spelen:

 • Omvang bestaande energierekening verminderen
 • Dreiging stijgende energierekening door prijsstijgingen
 • Beheersbaarheid energie-, onderhouds- en beheerskosten
 • Tijdelijke beschikbaarheid subsidies
 • Beschikbaarheid VvE Financieringsmogelijkheden (collectieve VvE-financiering oplossing voor álle leden)
 • Verbetering van de woningwaarde is doorgaans geen argument. Het kan voor VvE-leden wel een aangenaam bijeffect zijn.

Energetische/Energietransitie gerelateerde argumenten
Plannen om de omgeving van de VvE te verduurzamen kunnen een aanleiding zijn om aan de slag te gaan met verduurzaming. Bijvoorbeeld als gevolg van:

 • Duurzaamheidsinitiatieven vanuit gemeente, wijk of omgeving
 • Aansprekende voorbeelden in de omgeving: “anderen gingen u voor”
 • Toekomstige aansluiting op een warmtenet, afsluiting van aardgas
 • Publiciteit over energietransitie waar men op wil aansluiten

Argumenten op het vlak van onderhouds- en toekomstbestendigheid
De onderhoudsstaat of toekomstbestendigheid van het gebouw kunnen een argument zijn. Bijvoorbeeld:

 • Comfortverbetering (aanwezigheid tocht, beperkte isolatie, geluid van buiten verminderen, geurtjes van de buren verminderen, warmte in de woning meer constant/beter, vochtproblemen voorkomen)
 • Staat van het onderhoud van het gebouw
 • (Groot) onderhoud staat er aan te komen
 • Toekomstbestendigheid van het gebouw

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie