Informatieavond en Algemene Ledenvergadering (stap 1): Besluit over het haalbaarheidsonderzoek

Laatst gewijzigd op:

Doel van de informatieavond

Aan het einde van stap 1 vindt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin leden stemmen over de uitvoer van een haalbaarheidsonderzoek. Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt een informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond is het informeren van de leden over het voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek met de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit helpt bij een efficiëntere besluitvorming tijdens de ALV (zie ook Informatieavond – algemeen)

Onderwerpen voor de informatieavond

Tijdens de informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Toelichting op de aanleiding voor vergaande verduurzaming voor de VvE
 • Presentatie van de uitkomsten van uitgevoerde inventarisaties zoals:
  • uitkomsten van de bewonersinventarisatie;
  • resultaten van de eerste inventarisatie naar de mogelijkheden voor vergaande renovatie:informeer leden over de eerste gegevens die u heeft verzameld over bijvoorbeeld de onderhoudstoestand en het energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten.
 • Toelichting op het nut van het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Wees daarbij helder over de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek. Deze liggen tussen de €3.500 en €5.000 (in 2020).
 • Presentatie van een aantal inspirerende voorbeelden.
 • Ruimte voor vragen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Doel van de ALV

Voorafgaand aan deze ALV heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Het doel van deze ALV is het akkoord krijgen van VvE-leden op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Informatie voorafgaand aan de ALV

Stuur de leden de volgende informatie:

 • Mogelijkheden voor vergaande verduurzaming op basis van de eerste inventarisatie en bewonersinventarisatie.
 • Voorstel om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar vergaande verduurzaming.
 • Eventueel een aantal aansprekende voorbeelden waaruit duidelijk wordt wat de resultaten van vergaande verduurzaming kunnen zijn. Zie inspirerende voorbeelden.
 • Het verslag van de informatieavond.
 • Een machtigingsformulier: verzoek de VvE-leden die niet aanwezig kunnen zijn om iemand te machtigen door het formulier ingevuld retour te zenden.

Voeg de contactgegevens toe van de persoon/personen die kunnen worden bereikt voor aanvullende vragen (zie ook de tips voor de algemene communicatie). Stuur de verslaglegging naar de VvE-leden. Zo is iedereen, ook de VvE-leden die niet aanwezig waren tijdens de informatieavond, volledig op de hoogte.

Onderwerpen van de ALV

Tijdens deze ALV staan de volgende onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:

 • Uitgewerkt voorstel om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie