Informatieavond en Algemene Ledenvergadering (stap 4b2): Besluit over opstellen plan van aanpak

Laatst gewijzigd op:

Informatieavond

Doel van de informatieavond

Aan het einde van stap 4b2 vindt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin leden stemmen over het laten opstellen van een uitgewerkt plan voor de renovatie.

Voorafgaand aan ALV wordt een informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond is het informeren van de leden over de offertes van de bouwbedrijven voor het opstellen van een plan van aanpak. Tijdens de informatieavond kunnen vragen worden gesteld. Dit helpt bij een efficiëntere besluitvorming tijdens de ALV (zie ook Informatieavond – algemeen)

Tijdens de informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Offertes door (maximaal drie) bouwbedrijven: presenteer de offertes van de bouwbedrijven. De bouwbedrijven kunnen eventueel zelf de offertes presenteren.
  • Financieel advies: presenteer hoe de kosten van de renovatie betaald kunnen worden.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Doel van de ALV

Voorafgaand aan deze ALV heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Het doel van deze ALV is het akkoord krijgen van VvE-leden voor het laten opstellen van een uitgewerkt plan voor de renovatie en de investering te doen die hier voor nodig is.

Stuur de leden de volgende informatie:

  • Een samenvatting van de offertes van de bouwbedrijven.
  • Het financiële plan en de consequenties voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  • Het verslag van de informatieavond.
  • Een machtigingsformulier: verzoek de VvE-leden die niet aanwezig kunnen zijn om iemand te machtigen door het formulier ingevuld retour te zenden.

Zorg dat het aanbod uit de offerte op een duidelijke manier wordt toegelicht, zodat duidelijk is wat leden kunnen kiezen.

Neem eveneens de contactgegevens op van de procesbegeleider die bereikt kan worden voor aanvullende vragen (zie ook de tips voor de algemene communicatie).

Stuur de verslaglegging naar de VvE-leden. Zo is iedereen, ook de VvE-leden die niet aanwezig waren tijdens de informatieavond, volledig op de hoogte.

Tijdens deze ALV staan de volgende onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:

  • De offertes van de verschillende bouwbedrijven.
  • Het opstellen van een plan van aanpak.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie