Informatieavond en Algemene Ledenvergadering (stap 5): Besluit over investeren in vergaande verduurzaming

Laatst gewijzigd op:

Informatieavond

Doel van de informatieavond

Aan het einde van stap 5 vindt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin leden stemmen over de uitvoering van, en investering in, de voorgelegde vergaande verduurzaming. Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt een informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond is het informeren van de leden over de plannen, voorbehouden en voorwaarden voor de verduurzaming met de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit helpt bij een efficiëntere besluitvorming tijdens de ALV (zie ook Informatieavond – algemeen)

Tijdens de informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • (Een samenvatting van) de bouwtechnische plannen, de financierings- en juridische plannen.
 • Overzicht van voorbehouden die ingevuld moeten worden voor het definitieve besluit voor doorgang van de Bijvoorbeeld aanpassing van de akte van splitsing en het verkrijgen van subsidie en/of financiering.
 • Overzicht van de voorwaarden voor de doorgang van de verduurzaming. Bijvoorbeeld maximale servicekostenstijging of termijn waarbinnen het project moet zijn uitgevoerd.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Doel van de ALV

Voorafgaand aan deze ALV heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Het doel van deze ALV is akkoord krijgen van VvE-leden op het investeren in vergaande verduurzaming. Het besluit is onder voorbehouden en voorwaarden.

Stuur de leden de volgende informatie:

 • (Een samenvatting van) de bouwtechnische plannen, de financierings- en juridische plannen.
 • Het aanbod van het bouwbedrijf.
 • Overzicht van voorbehouden en voorwaarden die ingevuld moeten worden voor het definitieve besluit om het aanbod van de uitvoerder te accepteren.
 • Het verslag van de informatieavond.
 • Een machtigingsformulier: verzoek de VvE-leden die niet aanwezig kunnen zijn om iemand te machtigen door het formulier ingevuld retour te zenden.

Voeg de contactgegevens toe van de persoon/personen die bereikt kan worden met aanvullende vragen (zie ook de tips voor de algemene communicatie).

Stuur de verslaglegging naar de VvE-leden. Zo is iedereen, ook de VvE-leden die niet aanwezig waren tijdens de informatieavond, volledig op de hoogte.

Tijdens deze ALV staan de volgende onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:

 • De bouwtechnische plannen, de financierings- en juridische plannen.
 • De voorbehouden waaronder acceptatie van het aanbod van de uitvoerder plaatsvindt.
 • De voorwaarden waaronder acceptatie van het aanbod van de uitvoerder plaatsvindt.
 • De investering en het onder voorbehouden en voorwaarden accepteren van het aanbod van het bouwbedrijf.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie