Informatieavond en Algemene Ledenvergadering (stap 4b1): Besluit over optie (ZEP of NOM) en het opvragen van offertes

Laatst gewijzigd op:

Informatieavond

Doel van de informatieavond

Aan het einde van stap 4b1 vindt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats waarin leden stemmen over het opvragen van offertes, op basis van de resultaten van de verdiepingsanalyse en de daarbij uitgewerkte uitvraag. Voorafgaand aan de ALV wordt een informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond is het informeren van de leden over de uitkomsten van de technische verdiepingsanalyse en het uitvragen van offertes bij bouwbedrijven.
Tijdens de informatieavond kunnen vragen worden gesteld. Dit helpt bij een efficiëntere besluitvorming tijdens de ALV (zie ook Informatieavond – algemeen).

Tijdens de informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Resultaten van de technische verdiepingsanalyse: in de technische verdiepingsanalyse is door het bouwbedrijf uitgebreider gekeken naar de haalbaarheid van een vergaande renovatie.
Er is een bouwkundig ontwerp gemaakt. Het bouwkundig ontwerp bevat een beschrijving van het gebouw, een plaatje hoe het gebouw eruit komt te zien, de specificaties en de gewenste energieprestaties. Informeer leden over de financiële, technische en energetische haalbaarheid. Als er een flora- en fauna onderzoek of een asbest-onderzoek heeft plaatsgevonden worden ook de resultaten uit deze onderzoeken gepresenteerd. Dit onderzoek vindt doorgaans pas in stap 5 plaats, maar wordt soms al in stap 4 uitgevoerd. Neem de resultaten van de technische verdiepingsanalyse door en licht ze toe.

Laat leden de verschillende mogelijkheden (Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) of Nul op de Meter (NOM)) ervaren.

Licht de verschillen tussen ZEP en NOM toe.

Licht het uitvragen van offertes op basis van de uitvraag bij (maximaal drie) bouwbedrijven toe.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Doel van de ALV

Het doel van deze ALV is het akkoord krijgen van VvE-leden voor het opvragen van offertes bij (maximaal drie) bouwbedrijven.

Stuur leden de volgende informatie:

Een samenvatting van de resultaten van de technische verdiepingsanalyse en de uitvraag.

Het financiële plan en de consequenties voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Toelichting over de verschillen tussen ZEP en NOM.

Het verslag van de informatieavond.

Een machtigingsformulier: verzoek de VvE-leden die niet aanwezig kunnen zijn om iemand te machtigen door het formulier ingevuld retour te zenden.

Neem eveneens de contactgegevens op van de procesbegeleider die bereikt kan worden voor aanvullende vragen (zie ook tips voor de algemene communicatie).

Stuur de verslaglegging naar de VvE-leden. Zo is iedereen, ook de VvE-leden die niet aanwezig waren tijdens de informatieavond, volledig op de hoogte.

Tijdens de ALV staan de volgende onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:

Keuze tussen ZEP of NOM en het opvragen van offertes bij (maximaal drie) bouwbedrijven op basis van de uitvraag.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie