Checklist juridische specificaties

Laatst gewijzigd op:

Bij grote projecten zoals vergaande verduurzaming is het verstandig om de volgende juridische punten na te gaan:

 

Verzekeringen

In de bouwfase bestaat er het risico van faillissement van de uitvoerder. Hierdoor kan bijvoorbeeld vertraging ontstaan, doordat een andere partij moet worden gevonden of kosten kunnen oplopen doordat heronderhandeling nodig is. Dit risico kan ondervangen worden door een Bouwgarant dekking, waarmee de renovatie te allen tijde wordt uitgevoerd. www.bouwgarant.nl

Risico’s tijdens de bouw dienen door een CAR-verzekering afgedekt te zijn. Een CAR-verzekering verzekert de (hoofd)aannemer, constructeur, opdrachtgever en architect tegen schade tijdens de bouw en het verbouwen van een pand.

De renovatie leidt veelal tot een waardestijging van het complex. Het is belangrijk om de verzekeringen van de VvE te beoordelen en mogelijk te herzien op aspecten als herbouwwaarde en dekking voor nieuwe installaties (zonnepanelen)

Splitsingsakte

Aanpassing van de splitsingsakte kan om meerdere redenen nodig zijn. Door de renovatie kan er bijvoorbeeld een wijziging komen in wat collectief en individueel eigendom is (. Bijvoorbeeld kozijnen en glas zijn individueel en worden nu collectief). Of er komen installaties die niet benoemd zijn in de splitsingsakte en opgenomen dienen te worden. Per 1 januari 2018 is in de wet opgenomen dat VvE-en bevoegd zijn om financieringen aan te gaan, maar er zijn VvE-en waarin deze bevoegdheid in de splitsingsakte wordt beperkt. Om financiering dan mogelijk te maken, dient de splitsingsakte dan aangepast te worden. Meer over wijzigen splitsingsakte:
www.247vvebeheer.nl/blog/in-9-stappen-naar-een-nieuwe-splitsingsakte

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie