Checklist procesbegeleider

Laatst gewijzigd op:

Waarde en noodzaak van een procesbegeleider

Het realiseren van een vergaande verduurzaming van appartementen is een ingrijpend en complex proces. Vergelijk het met een groep mensen die samen een verre reis willen maken naar een voor iedereen onbekende bestemming. Gezien de diversiteit van de groep en de vele aspecten die een rol spelen, is het verstandig om dan een reisorganisatie of reisleider in de arm te nemen, die het land en de gewoonten kent en de taal spreekt.

Ook bij de vergaande verduurzaming van een VvE is het aan te bevelen een externe procesbegeleider (reisleider) aan te stellen. Deze partij zal naast de organisatie ook de regie op het proces houden. De procesbegeleider draagt zorg voor bewaking en begeleiding en doet dit vanuit het belang van de VvE (alle eigenaren en het bestuur).

Een procesbegeleider is bij voorkeur een onafhankelijke partij, zonder belang bij het inhuren van specifieke deskundigen of het inzetten van bepaalde oplossingen. Dit zou ook een VvE-beheerder kunnen zijn. Een procesbegeleider dient over voldoende kennis, kunde en kwaliteiten te beschikken om deze rol in het gehele traject en in samenwerking met alle verschillende betrokken partijen goed te kunnen vervullen.

 • Heeft kennis van de VvE (rollen en verantwoordelijkheden, proces besluitvorming).
 • Is flexibel.
 •  Toont inzicht in belangen van verschillende typen leden en betrokken partijen (kleine en grote eigenaar-verhuurders, eigenaar-bewoners, huurders).
 • Toont sensitiviteit ten aanzien van de verschillende achtergronden en posities van partijen
 • Is een verbinder. De procesbegeleider moet bestuur, beheerder (indien dit niet de procesbegeleider is), verschillende typen leden en later in de VvE-klantreis ook de uitvoerder kunnen aansturen en met elkaar verbinden.
 • Kan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) lezen.
 • Beschikt op hoofdlijnen over kennis ten aanzien van financiering, subsidies, techniek en energie en de mogelijkheden die deze bieden.
 • Is in staat partijen te vinden met de juiste kennis en vaardigheden voor de benodigde onderzoeken zoals bouwbedrijven, bouwkundig adviesbureaus en financieel adviesbureaus.
 • Behoudt overzicht en voert regie.
 • Bewaakt het proces.
 • Voert procesmatige werkzaamheden uit zoals de uitvraag van offertes.
 • Verzorgt de communicatie met de betrokken partijen zoals de VvE-beheerder, VvE-bestuur, het bouwbedrijf en het Nationaal Warmtefonds (NWF).
 • Ondersteunt het VvE-bestuur met de communicatie naar VvE-leden.
 • Zorgt voor vastlegging en bewaakt de uitvoering van afgesproken zaken.

Het vinden van een procesbegeleider

Op dit moment bestaan er geen opleidingen of keurmerken voor procesbegeleiders.
Sommige gemeenten kennen wel gekwalificeerde procesbegeleiders voor vergaande verduurzaming van VvE’s. Informeer bij de gemeente of ze procesbegeleiders kunnen aanbevelen.

De werkzaamheden en daarmee de benodigde hoeveelheid tijd zijn volledig afhankelijk van de specifieke situatie en de stap in het proces waarin een VvE zich bevindt. Het is daarom niet mogelijk om aan te geven hoeveel tijd een procesbegeleider per week nodig heeft voor de uitvoer van zijn werkzaamheden.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie