Aandachtspunten offerte-uitvraag

Laatst gewijzigd op:

Op basis van de resultaten van de technische verdiepingsanalyse door een bouwkundig adviesbureau wordt een uitvraag voor offertes van bouwbedrijven opgesteld. De offerte worden opgevraagd voor Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) of Nul op de Meter (NOM).

Zorg ervoor dat in de offerte-uitvraag in ieder geval de volgende elementen opgenomen zijn:

 • Uitgangspunten voor de uitvraag
 • Vereiste output voor de uitvraag bij ZEP of NOM
 • Prestatiegaranties bij ZEP of NOM

Tijdens het opstellen van de offertes zullen de gevraagde bouwbedrijven een invulling geven aan de gewenste aspecten en prestaties uit de offerte-uitvraag met hun eigen oplossingen. Hiervoor zullen ze mogelijk onderzoek willen doen in het appartementencomplex zelf.

Geef duidelijk aan dat de VvE 90-95% zekerheid moet hebben ten aanzien van de prijs om het plan voor de renovatie voor te kunnen leggen in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Bovendien is het noodzakelijk dat de offerte een geldigheidstermijn heeft die de doorlooptijd van de financieringsaanvraag kan doorstaan, nadat in de ALV een besluit is genomen over de investering.

Uitgangspunten voor de uitvraag bij potentiële uitvoerders
Onder deze uitgangspunten vallen bijvoorbeeld:

 • Beschrijving van de VvE en haar complex
 • Beschrijving van de door de VvE ter beschikking te stellen informatie, zoals energieverbruik en bouwtekeningen
 • De gewenste ontvangstdatum van de offerte
 • De aspecten waarop de offerte beoordeeld zal worden
 • De wijze waarop gunning van de offerte plaatsvindt (door de ALV of door bestuur en bouwcommissie o.b.v. een mandaat van de ALV)
 • De voorwaarden waar maatregelen aan moeten voldoen (bijvoorbeeld de voorwaarden van Nationaal Warmtefonds voor ZEP of NOM)
 • De van toepassing zijnde administratieve voorwaarden (bijvoorbeeld werken volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-CG). De UAV-GC zorgt voor samenhang tussen installatietechniek en bouwtechniek.

Onder de output vallen bijvoorbeeld:

 • Een aanbod voor de gevraagde mogelijkheden voor ZEP of NOM
 • Afstemming van deze mogelijkheden met de gemeente
 • Een calculatie van investeringen van de mogelijkheden met 90-95% zekerheid, inclusief een lijst van voorbehouden en uitgangspunten.
 • Een calculatie van de aan de mogelijkheden verbonden onderhoudslasten voor de komende 30 jaar, de onderhoudsfrequentie en wanneer vervanging dient plaats te vinden.
 • Opstellen van een schetsontwerp van het gebouw zoals dat eruit zou kunnen komen te zien na oplevering.
 • Opstellen van een risicoanalyse met betrekking tot zaken zoals luchtdichtheid en aspecten in verband met bouwregelgeving; inclusief indicaties hoe deze te mitigeren.
 • Helder inzicht in wat wel en wat niet onder de offerte valt.
 • Een overzicht van de prestatiegaranties en invulling van de garanties.

De prestatiegaranties beschrijven de gewenste minimale of maximale prestaties voor specifieke maatregelen/techniek en/of energievoorziening en verbruik, comfort, binnenmilieu, geluid, etc. voor een specifieke garantietermijn (bijvoorbeeld 30 jaar) en met een beschrijving van de voorwaarden waaronder zij gegarandeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van elementen in de woning en onderhoud aan installatieonderdelen, en op welke termijnen deze plaats dienen te vinden.

Hieronder worden een aantal voorbeelden van prestaties omschreven. Zorg dat bij iedere prestatie aangegeven wordt wat het garantieniveau is (in cijfers en eenheden); welke eenheden er gehanteerd worden en welke garantieduur van toepassing is.

Enkele voorbeelden van prestaties voor specifieke maatregelen/techniek zijn:

 • Minimale beschikbaarheid in kWh/jaar voor huishoudelijk gebruik
 • Minimale temperatuur haalbaar in de keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer, etc.
 • Minimale hoeveelheid beschikbaar warm tapwater in liters/dag
 • Conditiemeting schil en installaties, ofwel het tegenaan van verwering, sluitbaarheid, vuil, algenvorming, etc.

Enkele voorbeelden van prestaties voor de energievoorziening en energieverbruik zijn:

 • Minimale voor eigen gebruik opgewekte energie in kWh/jaar en het middel waarmee dit gerealiseerd wordt.
 • Het maximaal benodigd voor gebouwgebonden energiegebruik in kWh/jaar per technische installatie(s).
 • Maximale warmtevraag voor ruimteverwarming bij bijvoorbeeld 21 graden Celsius in kWh/m2/jaar.

Enkele voorbeelden van prestaties voor het comfort zijn:

 • Minimaal haalbare temperatuur in keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamers in graden Celsius.
 • Maximaal aantal uren boven een aantal graden Celsius in verblijfsruimten (bijvoorbeeld 25,5) per jaar.
 • Minimale ventilatievoorziening conform normen Bouwbesluit.

Enkele voorbeelden van prestaties ten aanzien van geluid zijn:

 • Geluidseis buitengevel (GA:K).
 • Geluidsniveau van het ventilatiesysteem in de aangrenzende verblijfsruimten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie