Informatieavond en Algemene Ledenvergadering (stap 6): Besluit over definitieve voorstel voor verduurzaming

Laatst gewijzigd op:

Informatieavond

Doel van de informatieavond

Aan het einde van stap 6 vindt er een ALV plaats waarin leden stemmen over het definitieve voorstel voor de verduurzaming, inclusief alle hiervoor benodigde besluiten. Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt een informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond is het informeren van de leden over alle benodigde keuzes voor verduurzaming met de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit helpt bij een efficiëntere besluitvorming tijdens de ALV (zie ook Informatieavond – algemeen)

Tijdens de informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Alle benodigde keuzes en eventuele wijzigingen die hiervoor moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld het definitief aangaan van de investering, wijziging van de splitsingsakte en afsluiten van financiering door de VvE.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Doel van de ALV

Voorafgaand aan deze ALV heeft er een informatieavond plaatsgevonden. Het doel van deze ALV is het akkoord krijgen van VvE-leden voor het doen van de investering, het afsluiten van de financiering en zaken zoals wijzigingen in de splitsingsakte.

Stuur leden de volgende informatie:

  • Samenvatting van de benodigde wijzigingen in de splitsingsakte en het uiteindelijke plan van financiering.
  • Het verslag van de informatieavond.
  • Een machtigingsformulier: verzoek de VvE-leden die niet aanwezig kunnen zijn om iemand te machtigen door het formulier ingevuld retour te zenden.

Voeg de contactgegevens toe van de persoon/personen die bereikt kunnen worden met aanvullende vragen (zie ook tips voor de algemene communicatie).

Stuur de verslaglegging naar de VvE-leden. Zo is iedereen, ook de VvE-leden die niet aanwezig waren tijdens de informatieavond, volledig op de hoogte.

Tijdens de ALV staan de volgende onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:

  • Voorstel voor het uitvoeren van de verduurzaming en de hiermee gepaard gaande definitieve investering.
  • Voorstel voor het afsluiten van de financiering hiervoor door de VvE.
  • Indien van toepassing: voorstel voor het aanpassen van de splitsingsakte.
  • Voorstel voor acceptatie van het definitieve aanbod van het bouwbedrijf.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie