Zet je VvE op Groen

Organisaties: TNO, Segon, Gemeente Assen, Renolution

Laatst gewijzigd op:

Concrete stappen naar vergaande verduurzaming.

Dit stappenplan is bedoeld voor VvE’s en voor organisaties die VvE’s willen stimuleren bij vergaande verduurzaming.

Dit stappenplan voor vergaande verduurzaming is bedoeld voor VvE’s en voor organisaties die VvE’s willen stimuleren bij vergaande verduurzaming. ‘Vergaande verduurzaming’ gaat verder dan enkelvoudige maatregelen zoals het plaatsen van alleen zonnepanelen of ledverlichting. Onder vergaande verduurzaming verstaan we het vergaand isoleren of aardgasvrij maken van een appartementencomplex.

Om financiering te krijgen voor Vergaande verduurzaming hanteert het Nationaal Warmtefonds (NWF):

  • Het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP): een combinatie van maatregelen (isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, en een ventilatiesysteem) om een appartementencomplex energiezuiniger te maken.

  • Nul op de Meter (NOM): gelijk aan ZEP met de verplichting aardgasvrij.

Let op: Vergaande verduurzaming is vooral interessant voor appartementencomplexen van voor ongeveer 1990. Gebouwen van na die tijd zijn vaak al goed geïsoleerd en VvE’s kunnen zich dan beter richten op enkelvoudige duurzame maatregelen.

Om de energietransitie tot een succes te maken, moet er steeds meer gebeuren aan woningen. Niet alleen door individuele huiseigenaren, maar ook door VvE’s. Bij VvE’s is sprake van een collectief besluitvormingsproces: leden van een VvE moeten het eens worden over investeringen.
Dit stappenplan richt zich met name op deze besluitvorming: wat is er nodig om soepel te komen tot een positief besluit om vergaand te verduurzamen? Het stappenplan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Stap voor stap: VvE’s doorlopen een aantal stappen om te komen tot vergaande verduurzaming. Bij iedere stap kan de VvE besluiten of ze overgaat tot de volgende stap of het proces beëindigt.
  • Per stap wordt ingegaan op de juiste communicatie op het juiste moment. Door middel van bewonersparticipatie blijft iedereen betrokken. Dit voorkomt misverstanden en het helpt bij het omgaan met verschillende meningen en belangen. Bekijk ook de algemene tips voor Communicatie en Omgaan met weerstand.
  • Vergaande verduurzaming is praktisch niet haalbaar zonder aanvullende financiering. In dit stappenplan sluiten we daarom aan bij vergaande verduurzaming zoals bepaald door het Nationaal Warmtefonds (NWF). Op dit moment is financiering alleen beschikbaar vanaf 8 appartementen.
  • Voor VvE-besturen en VvE-leden biedt dit stappenplan inzicht in wat er komt kijken bij vergaande verduurzaming.
  • Voor VvE-beheerders en andere partijen die hun diensten als procesbegeleider willen aanbieden, is dit stappenplan een hulpmiddel bij het proces van vergaande verduurzaming en de warmtetransitie.
  • Voor gemeentes geeft deze tool inzicht in de complexiteit van vergaande verduurzaming en biedt het middelen om dit proces te doorlopen. Ook helpt het hen om VvE’s aan de sporen om te gaan verduurzamen.
  • Voor bouwbedrijven geeft deze tool inzicht in de dynamiek in een VvE, waardoor zij realistische verwachtingen hebben over werken voor een VvE.

Het stappenplan “Zet je VvE op Groen” is een resultaat van het TKI Urban Energy project ‘Collectieve Aanpak: versnelling aardgasvrije VvE’s”, een samenwerking tussen TNO, Segon, gemeente Assen en Renolution.

Stap 1. Aanleiding en oriëntatie

Het VvE-bestuur en de leden worden gestimuleerd om na te denken over vergaande verduurzaming. Er vindt een eerste inventarisatie plaats van de gegevens over het gebouw, het energieverbruik en de wensen van de leden.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie nemen de VvE-leden een besluit over het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Stap 2. Haalbaarheidsonderzoek

Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt een analyse van de technische en de financiële mogelijkheden van (vergaande) verduurzaming ten opzichte van de bestaande situatie in beeld gebracht.

Het VvE-bestuur besluit of ze het scenario van vergaande verduurzaming aan de leden gaan voorleggen. Om door te gaan met vergaande verduurzaming is een technische verdiepingsanalyse nodig. Het VvE-bestuur doet een voorstel om dit te laten uitvoeren door een bouwbedrijf of een bouwkundig adviesbureau. Hiervoor worden offertes opgevraagd. Ook worden de mogelijkheden verkend van het inzetten van een procesbegeleider.

Op basis van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek nemen de VvE-leden een besluit over het laten uitvoeren van een technische verdiepingsanalyse en over het aanstellen van een procesbegeleider.

 Stap 3. Selectie uitvoerende partij voor de technische verdiepingsanalyse

Er wordt een selectie gedaan van de partij die de technische verdiepingsanalyse gaat doen; het bouwbedrijf waar je al mee samenwerkt (zie 4a) of een bouwkundig adviesbureau (zie 4b1).

 

Stap 4A. Technische verdiepingsanalyse door bouwbedrijf.

In deze stap wordt een technische verdiepingsanalyse uitgevoerd door een bouwbedrijf. Er wordt een bouwkundig ontwerp gemaakt met daarin een beschrijving van het gebouw, een plaatje van hoe het gebouw eruit komt te zien, de specificaties en de gewenste energieprestaties. Er wordt een offerte opgesteld voor de realisatie van dit bouwkundig ontwerp. Voor zowel de technische verdiepingsanalyse als de offerte wordt een “second opinion” uitgevoerd. De bekostiging van de renovatie wordt uiteengezet in een financieel plan.

Op basis van de resultaten van de technische verdiepingsanalyse nemen de VvE-leden een besluit over het laten opstellen van een uitgewerkt plan voor de renovatie door het bouwbedrijf. 
 

Stap 4B1. Technische verdiepingsanalyse door bouwkundig adviesbureau.

In deze stap wordt een technische verdiepingsanalyse uitgevoerd door een bouwkundig adviesbureau. Er wordt een bouwkundig ontwerp gemaakt met daarin een beschrijving van het gebouw, een plaatje van hoe het gebouw eruit komt te zien, de specificaties en de gewenste energieprestaties. Er wordt een uitvraag opgesteld voor de uitvoering van de renovatie door bouwbedrijven.

Op basis van de resultaten van de technische verdiepingsanalyse nemen de VvE-leden een besluit over het opvragen van offertes van bouwbedrijven.

 

Stap 4B2. Uitvraag bouwbedrijf.

Op basis van de uitvraag worden offertes opgevraagd bij bouwbedrijven. Ook wordt er een financieel plan opgesteld waarin is aangegeven hoe de renovatie wordt betaald. VvE-leden nemen een besluit om een uitgewerkt plan voor de renovatie te laten opstellen door een bouwbedrijf.

Stap 5. Uitwerking plan van aanpak

Het bouwbedrijf levert een gedetailleerd plan van aanpak voor de renovatie. De procesbegeleider levert, in samenwerking met het VvE-bestuur, de VvE-beheerder, een notaris en het Nationaal Warmtefonds (NWF), een uitgewerkt plan voor onder andere de financiering, vergunningen, wijzigingen in de splitsingsakte en communicatie.

VvE-leden nemen een besluit over de investering in de voorgelegde vergaande verduurzaming of niet. Het besluit is onder voorbehouden (bijvoorbeeld van aanpassing van de splitsingsakte of financiering).

Stap 6. Finaliseren en financiering

Er wordt een plan gemaakt om de verschillende voorbehouden in te vullen. Vervolgens wordt er gewerkt aan het verkrijgen van vergunningen, het doorvoeren van benodigde aanpassingen in de splitsingsakte en het verkrijgen van subsidies.

VvE-leden nemen een besluit over de benodigde wijzigingen in de splitsingsakte en de financiering.

Stap 7. Renovatie

In deze stap wordt de renovatie uitgevoerd.

Stap 8. Wonen, beheer en garantie

De VvE-leden wonen in de gerenoveerde woningen. Ze weten hoe ze de apparatuur het beste kunnen gebruiken en onderhouden. Hun vragen worden beantwoord en eventuele klachten worden verholpen. VvE-leden kunnen ambassadeurs worden van vergaande verduurzaming.

© 2020. Het stappenplan “Zet je VvE op Groen” is een resultaat van het TKI Urban Energy project ‘Collectieve Aanpak: versnelling aardgasvrije VvE’s”, een samenwerking tussen TNO, Segon, gemeente Assen en Renolution. Alle rechten worden voorbehouden. Hoewel dit document met zorg is samengesteld kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet worden uitgesloten. De samenwerkende partijen aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de inhoud van dit document. Dit stappenplan mag ongewijzigd worden verspreid onder handhaving van deze copyright notice . Bij verwijzingen in andere publicaties naar de samenwerkende partijen als auteurs van dit document mag geen gebruik worden gemaakt van de logo’s van deze partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het project is uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Versie: april 2020

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie