Stap 4B2. Uitvraag bouwbedrijf

Laatst gewijzigd op:

Op basis van de uitvraag worden offertes opgevraagd bij bouwbedrijven.

Ook wordt er een financieel plan opgesteld waarin is aangegeven hoe de renovatie wordt betaald. VvE-leden nemen een besluit om een uitgewerkt plan voor de renovatie te laten opstellen door een bouwbedrijf.

Deze stap bevat de volgende sub-stappen:

 1. Houd leden regelmatig op de hoogte via een nieuwsbrief/e-mail/post of een website.De procesbegeleider is bereikbaar voor leden. (zie Tips voor de algemene communicatie).
  Door: de procesbegeleider
 2. Vraag op basis van de in de vorig stap opgestelde uitvraag offertes op.Zorg dat er maximaal 3 verschillende offertes van bouwbedrijven zijn voor de uitwerking van het plan van aanpak.
  Door: de procesbegeleider
 3. Laat uitwerken hoe de kosten betaald gaan worden (subsidies en financiering) op basis van de uitvraag en de daadwerkelijke offertes.Bekijk opnieuw of het MJOP aangepast moet worden en neem de kosten hiervoor mee. Zie Checklist kostenoverzicht Als de procesbegeleider de expertise hiervoor niet in huis heeft kan deze worden ingekocht.
  Door: de procesbegeleider, VvE-beheerder (voor het MJOP), en/of het financieel adviesbureau
 4. Bekijk de offertes van de bouwbedrijven.Ga na of ze voldoen aan de bouwtechnische eisen en financierings- en subsidie eisen. Bekijk ook het financiële advies en bereid de informatieavond voor.
  Door: de procesbegeleider, de bouwcommissie en het VvE-bestuur
 5. Verstuur op tijd uitnodigingen voor de informatieavond en de ALV.Door: procesbegeleider
 6. Houd een informatieavond(Zie Informatieavond algemeen en Informatieavond stap 4B2).
  Door: de procesbegeleider, het VvE-bestuur, de VvE-beheerder en het bouwbedrijf
 7. Stuur twee weken voor de ALV informatie (via e-mail en/of post) naar de leden(Zie Informatieavond en ALV 4B2)
  Door: de procesbegeleider
 8. Houd een ALV (zie Informatieavond en ALV 4B2)Houd twee weken na de informatieavond een ALV om te stemmen over de offerte voor de uitwerking van het plan van aanpak door een bouwbedrijf, of dat er wordt afgezien van de vergaande verduurzaming.
  Door: de procesbegeleider, het VvE-bestuur, en de VvE-beheerder

Als is besloten om verder te gaan met de verduurzaming, ga dan door naar stap 5: uitwerking plan van aanpak.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie