Stap 2. Haalbaarheidsonderzoek

Laatst gewijzigd op:

Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt een analyse van de technische en de financiële mogelijkheden van (vergaande) verduurzaming ten opzichte van de bestaande situatie in beeld gebracht.

Het VvE-bestuur besluit of ze het scenario van vergaande verduurzaming aan de leden gaan voorleggen. Om door te gaan met vergaande verduurzaming is een technische verdiepingsanalyse nodig. Het VvE-bestuur doet een voorstel om dit te laten uitvoeren door een bouwbedrijf of een bouwkundig adviesbureau. Hiervoor worden offertes opgevraagd. Ook worden de mogelijkheden verkend van het inzetten van een procesbegeleider.

Op basis van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek nemen de VvE-leden een besluit over het laten uitvoeren van een technische verdiepingsanalyse en over het aanstellen van een procesbegeleider.

Deze stap omvat de volgende sub-stappen:

 1. Selecteer en contracteer één of meerdere partijen voor (delen van) het haalbaarheidsonderzoek.Door: VvE-bestuur en de initiator
 2. Verzamel de benodigde informatie:Door: VvE-beheerder, VvE-bestuur en uitvoerder(s) haalbaarheidsonderzoek
  1. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  2. Mogelijkheden voor financiering van de vergaande verduurzaming. Zie overzicht financieringsmogelijkheden. Het kan nuttig zijn om contact op te nemen met het Nationaal Warmtefonds (NWF) wanneer er onduidelijkheden of twijfelgevallen zijn.
  3. Maak afspraken met de bewoners die thuis moeten zijn voor het haalbaarheidsonderzoek. Voor het onderzoek moeten een aantal appartementen bouwkundig worden onderzocht.
 3. Voer een haalbaarheidsonderzoek uit.De uitvoer van het haalbaarheidsonderzoek kan enkele weken tot maanden in beslag nemen.
  Door: uitvoerder(s) haalbaarheidsonderzoek
 4. Geef regelmatig een statusupdate, via posters, website, e-mail, en/of nieuwsbrief.Door regelmatig een statusupdate te geven, blijven leden betrokken. Zie communicatie algemeen.
  Door: VvE-bestuur en de initiator
 5. Bekijk de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.Besluit welk scenario je aan de leden ter keuze wilt voorleggen.
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 6. Indien er besloten is om verder te gaan met het scenario vergaande verduurzaming: Formuleer een offerte-uitvraag voor een technische verdiepingsanalyse.Er kan hierbij gekozen worden om voor meerdere mogelijkheden een analyse en offerte te vragen. Zie Checklist offerte-uitvraag technische verdiepingsanalyse. 
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 7. Doe een voorstel om te kiezen voor een bouwbedrijf of een bouwkundig adviesbureau voor het uitvoeren van een technische verdiepingsanalyse.Zie Voor- en nadelen selectie bouwbedrijf of bouwkundig adviesbureau.
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 8. Stuur de offerte-uitvraag naar het bouwbedrijf waarmee al contact is of zorg voor offertes van maximaal drie bouwkundige adviesbureaus.Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 9. Bepaal op basis van de ontvangen offertes voor welk bedrag mandaat zal worden gevraagd tijdens de ALV.Dit bedrag moet voldoende zijn voor de uitvoer van de technische verdiepingsanalyse. Indien er gekozen is om verder te gaan met het bouwbedrijf: houd dan ook rekening met de kosten voor een second opinion van de verdiepingsanalyse door een bouwkundig adviesbureau.
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 10. Bekijk de mogelijkheden van het inzetten van een procesbegeleider.Het is belangrijk om een procesbegeleider aan te stellen tot en met de oplevering. Het contract met deze procesbegeleider kan per stap verlengd worden, of het contract kan onder voorbehoud meteen voor het hele proces gesloten worden. Zie Procesbegeleider.Door: VvE-bestuur
 11. Verstuur op tijd uitnodigingen voor de informatieavond en de ALV.
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 12. Houd een informatieavond (zie Informatieavond algemeen en Informatieavond en ALV stap 2).Door: VvE-bestuur en de initiator
 13. Stuur twee weken voor de ALV informatie (via e-mail en/of post) naar de leden.Door: VvE-bestuur, VvE-beheerder, en de initiator
 14. Houd twee weken na de informatieavond een ALV (zie Informatieavond en ALV stap 2) waarin gestemd wordt over de uitvoer van een technische verdiepingsanalyse, het aanstellen van een procesbegeleider en mandaat voor selectie van een offerte.
  Door: VvE-bestuur, VvE-beheerder en de initiator

  Als leden besluiten om niet verder te gaan met een technische verdiepingsanalyse, zijn er meerdere mogelijkheden:
  • Ze besluiten helemaal geen maatregelen te nemen.
  • Ze besluiten te gaan voor (niet vergaande) energetische maatregelen. Let er daarbij op dat wordt voorkomen dat er investeringen worden gedaan waar je in de toekomst spijt van krijgt. Het is belangrijk om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn (de zogenaamde “no regret” maatregelen).

Na positieve stemming kan gestart worden met stap 3: selectie uitvoerende partij voor de technische verdiepingsanalyse.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie