Stap 1. Aanleiding en oriëntatie

Laatst gewijzigd op:

Het VvE-bestuur en de leden worden gestimuleerd om na te denken over vergaande verduurzaming.

Er vindt een eerste inventarisatie plaats van de gegevens over het gebouw, het energieverbruik en de wensen van de leden. Op basis van de resultaten van de inventarisatie nemen de VvE-leden een besluit over het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Wie is er aan zet?
Verschillen partijen kunnen het initiatief nemen om naar verduurzaming te gaan kijken. Dit kan de gemeente zijn (of een door de gemeente ingehuurde partij), de VvE-beheerder, een bouwbedrijf, het VvE-bestuur of een VvE-lid. In hoeverre deze initiator betrokken is in de eerste twee hoofdstappen (Stap 1 Trigger en oriëntatie, en Stap 2 Haalbaarheidsonderzoek en keuze maatregelen) hangt of van de wens en mogelijkheid van het VvE-bestuur om deze stappen zelf te zetten. Als er geen initiator is (met de juiste kennis en vaardigheden), dan zal het proces niet op gang komen. Aan het begin van de derde stap wordt, indien gewenst, een procesbegeleider aangesteld om werk op zich te nemen.

Deze stap bevat de volgende sub-stappen:

 1. Inventariseer argumenten, gegevens over het gebouw, energieverbruik en wensen van leden.Vind één of meerdere redenen waardoor het VvE-bestuur en de VvE-leden geïnteresseerd raken in vergaande verduurzaming. Zie Waarom verduurzamen?. Ga hierover in gesprek met het bestuur, één op één, en/of via een informatieavond voor VvE-besturen. Ook Inspirerende voorbeelden kunnen hierbij helpen. 
  Door: gemeente, VvE-beheerder, bouwbedrijf, VvE-bestuur, of VvE-lid (afhankelijk van wie de initiator is)
 2. Inventariseer gegevens over de onderhoudstoestand van het gebouw, het energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten en het bouwjaar. Dit geeft een eerste indicatie van de huidige status van het gebouw en de mogelijkheden voor een vergaande verduurzaming. Dit is een voorbereiding op een uitgebreider haalbaarheidsonderzoek. 
  Door: VvE-beheerder, VvE-bestuur
 3. Bekijk wat er nodig is voor een haalbaarheidsonderzoek. Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt een analyse van de technische en de financiële mogelijkheden van (vergaande) verduurzaming ten opzichte van de bestaande situatie in beeld gebracht. Zie Toelichting haalbaarheidsonderzoek
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur en de initiator
 4. Inventariseer de verschillende typen eigenaren. Zie Eigendomsverhoudingen
  Door: VvE-bestuur en de initiator
 5. Indien van toepassing: benader de woningbouwcorporatie en grote verhuurders voor een gesprek. Bepaal hoe zij over vergaande verduurzaming denken. 
  Door: VvE-bestuur en de initiator
 6. Houd een bewonersinventarisatie. Hierbij wordt door middel van een (online) vragenlijst aan bewoners gevraagd welke wensen zij hebben betreffende hun woning, het gebouw en de omgeving. Als je weet wat de wensen van bewoners zijn, kun je je plannen op hun wensen laten aansluiten. Zie de Bewonersinventarisatie
  Door: VvE- bestuur en de initiator
 7. Formuleer in een bestuursvoorstel hoe verduurzaming en renovatie vorm kunnen krijgen en hoe een haalbaarheidsonderzoek daarbij kan helpen.
  Noem ook het richtbedrag waarvoor het bestuur mandaat vraagt om het onderzoek te laten uitvoeren. 
  Door: VvE-beheerder, VvE- bestuur en de initiator
 8. Verstuur ruim van te voren uitnodigingen voor de informatieavond en doe dit gelijk ook voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
  Door: VvE-beheerder, bestuur en de initiator
 9. Houd een informatieavond (zie Informatieavond algemeen en Informatieavond en ALV stap 1).
  Door: VvE-beheerder, bestuur en de initiator
 10. Stuur twee weken voor de ALV informatie (via e-mail en/of post) naar de leden (zie Informatieavond en ALV stap 1).
  Door: VvE-beheerder en VvE-bestuur
 11. Houd twee weken na de informatieavond een Algemene Leden Vergadering (ALV) (zie Informatieavond en ALV stap 1) waarin gestemd wordt over het haalbaarheidsonderzoek.
  Door: VvE-beheerder, bestuur en de initiator

Als leden besluiten af te zien van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek zijn er meerdere mogelijkheden:

 • Ze besluiten helemaal geen maatregelen te nemen.
 • Ze besluiten te gaan voor (niet vergaande) energetische maatregelen. Let er daarbij op dat wordt voorkomen dat er investeringen worden gedaan waar je in de toekomst spijt van krijgt. Het is belangrijk om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn (de zogenaamde “no regret” maatregelen). Bijvoorbeeld: voorkom dat er nu zonnepanelen worden gelegd als het dak over twee jaar moet worden vervangen.

Wanneer een meerderheid voor het haalbaarheidsonderzoek stemt, kun je door naar stap 2: “Haalbaarheidsonderzoek”. 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie