Stap 8. Wonen, beheer en garantie

Laatst gewijzigd op:

De VvE-leden wonen in de gerenoveerde woningen.

Ze weten hoe ze de apparatuur het beste kunnen gebruiken en onderhouden. Hun vragen worden beantwoord en eventuele klachten worden verholpen. VvE-leden kunnen ambassadeurs worden van vergaande verduurzaming.

Deze stap bevat de volgende sub-stappen:

 1. Zorg ervoor dat de contactpersoon bij het bouwbedrijf of onderhoudsbedrijf beschikbaar blijft voor vragen over het gebruik en onderhoud van de nieuwe apparatuur.Door: het bouwbedrijf
 2. Houd een informatieavondHoud een half jaar na oplevering nog een keer een informatieavond. Deze avond heeft ongeveer dezelfde inhoud als de vorige informatieavond (zie Informatieavond stap 7) en is gericht op vragen en ervaringen. Op dit moment hebben leden meer ervaring met de nieuwe apparatuur waardoor de informatie beter te begrijpen is.
  Door: de het bouwbedrijf en de VvE-beheerder
 3. Monitor het periodiek onderhoud.Periodiek onderhoud vindt plaats door een deskundige partij. Dit is vaak de partij die de prestatiegarantie geeft (het bouwbedrijf of een derde partij). Dit is vaak een voorwaarde voor het garanderen en behouden van de prestatie. Hoe het onderhoud geregeld is, is vastgelegd bij stap 5 “Uitwerking plan van aanpak”.
  Door: de VvE-beheerder en bouwbedrijf
 4. Bepaal of de prestatiegarantie is gehaald.Dit kan pas na een jaar en moet door de eerder genoemde deskundige partij worden gedaan. Het VvE-bestuur, de -beheerder en de VvE-leden dragen zorg voor het checken van het halen van de prestatiegarantie en kunnen een claim indienen als deze niet wordt gehaald.
  Door: het VvE-bestuur, de VvE-beheerder, en de VvE-leden
 5. Zorg bij de verkoop van een woning voor informatieoverdracht naar de nieuwe VvE-leden en regel toestemming om de apparatuur in hun woning te mogen uitlezen ten behoeve van de prestatiegarantie.Door: het VvE-bestuur en de VvE-beheerder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie