Stap 6. Finaliseren en financiering

Laatst gewijzigd op:

Er wordt een plan gemaakt om de verschillende voorbehouden in te vullen.

Vervolgens wordt er gewerkt aan het verkrijgen van vergunningen, het doorvoeren van benodigde aanpassingen in de splitsingsakte en het verkrijgen van subsidies. VvE-leden nemen een besluit over de benodigde wijzigingen in de splitsingsakte en de financiering.

Deze stap bevat de volgende sub-stappen:

 1. Maak een plan van aanpak om de verschillende voorbehouden in te vullen, inclusief doorlooptijden.Zo is de doorlooptijd voor het verkrijgen van een vergunning van de gemeente minimaal drie maanden.
  Door: de procesbegeleider

  Als de splitsingsakte moet worden gewijzigd:
 2. Selecteer een notaris.Door: de procesbegeleider
 3. De notaris stelt een concept splitsingsakte op.Door: notaris
 4. Vraag instemming bij de beperkt-gerechtigden zoals de hypotheekverstrekkers op verandering van de splitsingsakte.Het verkrijgen van instemming kan soms maanden duren. Zie Checklist juridische specificaties.
  Door: de notaris
  Verder in deze stap:
 5. Vraag een uitvoeringsverklaring op bij de bouwpartij ten behoeve van de subsidieverstrekkerDoor: de procesbegeleider
 6. Vraag de benodigde subsidies aan.Door: de VvE-beheerder, VvE-bestuur
 7. Vraag de financiering aan.Door: de VvE-beheerder, VvE-bestuur
 8. Vraag de benodigde vergunningen aan bij de gemeente.Door: het bouwbedrijf
 9. Houd leden regelmatig op de hoogte via nieuwsbrief, e-mail en/of post of een website.Wees bereikbaar voor leden (procesbegeleider).
  Door: de procesbegeleider
 10. Zorg ervoor dat de communicatie tussen de (onderling afhankelijke) betrokken partijen goed verloopt.Wijzigingen bij een partij moeten snel worden doorgevoerd, ook bij de partijen die van deze partij afhankelijk zijn (zie Communicatietool algemene tips).
  Door: de procesbegeleider
 11. Verstuur op tijd uitnodigingen voor de informatieavond en de ALV.Door: procesbegeleider
 12. Bespreek het plan van financiering en de benodigde wijzigingen in de splitsingsakte ter voorbereiding van de informatieavond.Door: de procesbegeleider, de bouwcommissie en het VvE-bestuur
 13. Houd een informatieavond(zie Informatieavond algemeen en Informatieavond en ALV stap 6)
  Door: de procesbegeleider, het VvE-bestuur en de VvE-beheerder
 14. Stuur twee weken voor de ALV informatie (via e-mail en/of post) naar de leden(zie Informatieavond en ALV stap 6).
  Door: de procesbegeleider
 15. Houd een ALV(Zie Informatieavond en ALV stap 6)
  Houd twee weken na de informatieavond een ALV om te stemmen over benodigde wijzigingen in de splitsingsakte en de financiering. Als deze besluiten positief zijn, wordt er doorgegaan naar de volgende stap: de renovatie. Worden de te nemen besluiten niet goedgekeurd dan dient er een heroverweging plaats te vinden.
  Door: de procesbegeleider, het VvE-bestuur en de VvE-beheerder
 16. Pas indien noodzakelijk de splitsingsakte aan bij de notaris.Dit kan pas als de ALV heeft ingestemd. Het bestuur tekent hiervoor.
  Door: de notaris en het VvE-bestuur

Als de stemming positief is verlopen en alle besluiten geformaliseerd zijn, ga dan door naar stap 7: renovatie.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie