Stap 5. Uitwerking plan van aanpak

Laatst gewijzigd op:

Het bouwbedrijf levert een gedetailleerd plan van aanpak voor de renovatie.

De procesbegeleider levert, in samenwerking met het VvE-bestuur, de VvE-beheerder, een notaris en het Nationaal Warmtefonds (NWF), een uitgewerkt plan voor onder andere de financiering, vergunningen, wijzigingen in de splitsingsakte en communicatie.

VvE-leden nemen een besluit over de investering in de voorgelegde vergaande verduurzaming of niet. Het besluit is onder voorbehouden (bijvoorbeeld van aanpassing van de splitsingsakte of financiering).

Deze stap bevat de volgende sub-stappen:

 1. Maak een planning van de activiteiten per processtap om rekening te kunnen houden met afhankelijkheden en doorlooptijden in het plan van aanpak.Door: de procesbegeleider
 2. Geef het geselecteerde bouwbedrijf opdracht tot het uitwerken van een plan van aanpak.Door: de procesbegeleider
 3. Houd leden regelmatig op de hoogte via posters, e-mail en/of post.Wees bereikbaar voor leden en stem de planning af met leden, eventueel individueel.
  Door: de procesbegeleider
 4. Het bouwbedrijf werkt de specificaties uit de technische verdiepingsanalyse verder uit.Hierbij hoort het bouwtechnisch, flora- en fauna en asbestonderzoek.
  Door: het bouwbedrijf
 5. Vraag het bouwbedrijf een overzicht te maken van wat er onderdeel is van de renovatie en wat meerwerk betreft.Is bijvoorbeeld het stucwerk of de aftimmering in de appartementen wel of niet inbegrepen in de renovatie? In het Overzicht wat onderdeel is van de renovatie in huis en in het gebouw staan veelvoorkomende punten van aandacht genoemd.
  Door: de procesbegeleider
 6. Verstuur op tijd uitnodigingen voor de informatieavond en de ALV.Door: procesbegeleider
 7. Maak een plan voor de financiering, vergunningen en juridische wijzigingen (splitsingsakte).Zie de Checklist financiële en juridische specificaties.
  Door: de procesbegeleider, in samenwerking met het VvE-bestuur, de -beheerder, notaris en het NEF
 8. Stel vanuit de bouwtechnische plannen en de financieel-juridische plannen een lijst op met voorbehouden die nog geregeld moeten worden.Door: procesbegeleider
 9. Bespreek de bouwkundige, financiële en juridische plannen ter voorbereiding van de informatieavond.Door: de procesbegeleider, de bouwcommissie, het VvE-bestuur
 10. Houd een informatieavondZie Informatieavond algemeen en Informatieavond en ALV stap 5.
  Door: de procesbegeleider, het VvE-bestuur, en de VvE-beheerder
 11. Stuur twee weken voor de ALV informatie (via e-mail en/of post) naar de ledenZie Informatieavond en ALV stap 5.
  Door: de procesbegeleider
 12. Houd een ALV (zie Informatieavond en ALV stap 5)Houd twee weken na de informatieavond een ALV om te stemmen over de investering in de voorgelegde vergaande verduurzaming of niet. Het besluit is onder voorbehouden (bijvoorbeeld van aanpassing van de splitsingsakte of financiering). De voorbehouden zullen in de volgende stap ingevuld worden.
  Door: de procesbegeleider, het VvE-bestuur en de VvE-beheerder

Als wordt besloten om te investeren in vergaande verduurzaming, ga dan door naar stap 6: finalisering en financiering.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie