Eigendomsverhoudingen

Laatst gewijzigd op:

Er zijn steeds meer VvE’s waar niet alleen individuele eigenaren (eigenaar-bewoners), maar ook huurders wonen. Huurders huren dan vaak van een eigenaar (eigenaar-verhuurder) die meerdere appartementsrechten in bezit heeft.

Wanneer een eigenaar binnen de VvE zoveel appartementsrechten heeft dat hij de stemverhoudingen kan beïnvloeden, is er sprake van een grooteigenaar. Voorbeelden van grooteigenaren zijn woningcorporaties, beleggers en particulieren met meerdere appartementen.

Voor besluitvorming binnen een VvE geldt in veel gevallen een gekwalificeerde meerderheid. Afhankelijk van de omvang van zijn aandeel in het gebouw, kan de grooteigenaar dan bepalend zijn bij de stemmingen in ALV’s van de VvE.

Verschillende belangen

Eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders hebben verschillende belangen. Wanneer een VvE-bijdrage wordt verhoogd met als doel energiebesparende maatregelen te realiseren, zal een eigenaar-verhuurder meestal minder meegaand zijn, omdat deze zelf niet de vruchten plukt van de energiereductie. De verhoging tast zijn rendement aan indien er geen compensatie in de vorm van hogere huurinkomsten tegenover staan. Een eigenaar-verhuurder kan in zo’n situatie in gesprek gaan met zijn huurders om te bepalen of zij positief staan tegenover de te nemen energiebesparende ingrepen en in hoeverre zij bereid zijn om een deel van de energiebesparing die dat moet opleveren te verrekenen in de huur.

Aanpak

  • Houd rekening met de verschillende belangen van verschillende typen eigenaren.
  • Wanneer er sprake is van een grooteigenaar trek dan samen op. Betrek de grooteigenaar vanaf het begin van het verduurzamingsproces. Doe dit al voor de informatieavond (zie het laatste punt) en houd deze eigenaar tijdens het gehele proces actief betrokken.
  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de mening en wensen van de grooteigenaar om het besluit over verduurzaming voor elkaar te krijgen.
  • Ga voorafgaand aan de informatieavond in gesprek met de grooteigenaar om de besluitvorming voor te bereiden.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie