De energieke gemeente

Laatst gewijzigd op:

Om de warmtetransitie te versnellen is een goed ingericht proces voor bewonersparticipatie cruciaal. De energieke gemeente helpt gemeentemedewerkers die weinig tijd en/of middelen hebben met concrete handvatten voor het betrekken van bewoners en voor het creëren van intern draagvlak voor dit thema binnen de gemeente. We bundelen relevante informatie over bewonersparticipatie op één plek: uitdagingen, praktijkvoorbeelden, tips en achtergrondinformatie.

Voor wie?

De energieke gemeente is bij uitstek geschikt voor gemeentes die aan de slag gaan met bewonersparticipatie binnen de warmtetransitie en beperkte tijd en/of middelen hebben. De website ondersteunt juist deze gemeentes met heldere en bruikbare informatie over bewonersparticipatie, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Ook gemeenten die aan de slag gaan met bewonersparticipatie om bewoners te stimuleren en te faciliteren om hun woningen te isoleren kunnen handig gebruik maken van deze tool.

Door wie is het gemaakt?

De energieke gemeente is gemaakt door TNO. TNO heeft interviews en workshops gehouden met gemeenten en organisaties (gemeente Maassluis, gemeente Tynaarlo, gemeente Zeewolde, Agem, Hier Opgewekt, Servicepunt Duurzame Energie, 5plus1 en Waai) die onderzoek doen naar of in de praktijk aan de slag zijn met bewonersparticipatie. De uitdagingen die hieruit naar voren kwamen, zijn verwerkt in De energieke gemeente.

De ambitie van TNO is om samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen, zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energieke gemeente komt voort uit een langjarig onderzoek naar participatie in de warmtetransitie. Als publiekrechtelijke organisatie heeft TNO een onafhankelijke positie.

Hoe werkt het?

We beschrijven vier hoofdthema’s in het participatieproces: voorbereiding door gemeentes, wijkonderzoek en participatieplan, het bewust maken van bewoners en besluiten. (In 2022 wordt het 5e thema ‘Uitvoering’ hieraan toegevoegd). Elk thema bevat een inleiding en checklist, zodat je snel kan zien of hier relevante informatie voor je staat. Vervolgens worden er per thema verschillende uitdagingen besproken. Elke uitdaging bevat praktijkvoorbeelden, tips en tools om met deze uitdagingen om te gaan. De teksten zijn uitklapbaar en inklapbaar voor een beter overzicht.

© 2022. De energieke gemeente is ontwikkeld door TNO. Alle rechten worden voorbehouden. Hoewel dit document met zorg is samengesteld kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet worden uitgesloten. TNO aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de inhoud van dit document. De energieke gemeente mag ongewijzigd worden verspreid onder handhaving van deze copyright notice. Bij verwijzingen in andere publicaties naar TNO als auteur van dit document mag geen gebruik worden gemaakt van het logo van TNO zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie