De energieke gemeente

Om de warmtetransitie te versnellen is een goed ingericht participatieproces met bewoners cruciaal. De energieke gemeente helpt gemeentemedewerkers die weinig tijd en/of middelen hebben met concrete handvatten voor het betrekken van bewoners en voor het creëren van intern draagvlak voor dit thema binnen de gemeente. We bundelen relevante informatie over bewonersparticipatie op één plek: uitdagingen, praktijkvoorbeelden, tips en achtergrondinformatie.

Voor wie?

De energieke gemeente is bij uitstek geschikt voor gemeentes die aan de slag gaan met bewonersparticipatie binnen de warmtetransitie en beperkte tijd en/of middelen hebben. De website ondersteunt juist deze gemeentes met heldere en bruikbare informatie over bewonersparticipatie, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Door wie is het gemaakt?

De energieke gemeente is gemaakt door TNO. De ambitie van TNO is om samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen, zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energieke gemeente komt voort uit een langjarig onderzoek naar participatie in de warmtetransitie. Als publiekrechtelijke organisatie heeft TNO een onafhankelijke positie.

Hoe werkt het?

We beschrijven vier hoofdthema’s in het participatieproces: voorbereiding door gemeentes, wijkonderzoek en participatieplan, het bewust maken van bewoners en besluiten. (In 2022 wordt het 5e thema ‘Uitvoering’ hieraan toegevoegd). Elk thema bevat een inleiding en checklist, zodat je snel kan zien of hier relevante informatie voor je staat. Vervolgens worden er per thema verschillende uitdagingen besproken. Elke uitdaging bevat praktijkvoorbeelden, tips en tools om met deze uitdagingen om te gaan. De teksten zijn uitklapbaar en inklapbaar voor een beter overzicht.