Lithium-ion batterij

Laatst gewijzigd op:

Dit overzicht is onderdeel van een groter overzicht van de effecten van zeven duurzame energietechnologieën in de energietransitie en de effecten daarvan op de biodiversiteit. In het menu hiernaast kunt u doorklikken naar de toelichting op de hoofdpagina en andere technologieën.

Klik hier voor het onderliggende onderzoeksrapport

Lithium is een licht en reactief metaal, wat het geschikt maakt voor energieopslag in toepassingen waar het gewicht van de batterij een rol speelt, bijvoorbeeld bij mobiele toepassingen. Lithium-ion batterijen zijn momenteel hét type batterijen dat voor elektrisch vervoer en smartphones gebruikt wordt. Het aandeel lithium-ion batterijen in draagbare toepassingen, zoals telefoons, laptops, camera’s, fietsaccu’s en gereedschap, is de laatste jaren toegenomen van bijna 14% naar 20% van het totaalgewicht aan batterijen.

Impact lithium-ion batterij op biodiversiteit

Productie

 • De winning van grondstoffen en fabricage van materialen leidt over het algemeen tot (verandering in) landgebruik door mijnbouw en verwerkingsfabrieken.
 • Afhankelijk van de energiebron kan het energiegebruik voor de winning van grondstoffen en fabricage leiden tot CO2-emissies.
 • De winning van grondstoffen en het fabricageproces kunnen leiden tot emissies naar lucht, bodem en water.

Constructie

 • Infrastructuur en bouwactiviteiten voor de constructie en het transport van energietechnologieën vergen een bepaalde mate van landgebruik.
 • Afhankelijk van de energiebron kan het energiegebruik voor transport en constructie leiden tot CO2-emissies.
 • Afhankelijk van de energiebron kan het energiegebruik voor transport en constructie leiden tot emissies naar lucht, bodem en water.

Gebruik

 • Lekkage van giftige stoffen
  • Indien batterijen oververhit raken en/of in brand vliegen kunnen giftige stoffen vrijkomen.

Einde levensduur

 • Opslag van afval en fabrieken voor verwerking en terugwinning nemen over het algemeen land in beslag.
 • Afhankelijk van het verwerkingsproces van de energiebron kan de inzameling, verwerking en recycling leiden tot CO2-emissies.
 • Afhankelijk van het verwerkingsproces en de energiebron kan de inzameling, verwerking en recycling van de technologie leiden tot emissies naar lucht, bodem en water.
 • Recycling van de metalen in de batterij zorgen voor een reductie van de impact in de productiefase.

Samenvatting

Indien het recycleproces goed wordt aangepakt en de capaciteit voldoende is, zit de milieu-impact van lithium-ion batterijen hoofdzakelijk in de productiefase. Opties om de effecten van de winning van grondstoffen terug te brengen of de hoeveelheid van de winning zelf, door recycling, bieden kansen om de impact van de productiefase te reduceren.

In Nederland liggen vooral mogelijkheden in de afvalverwerkingsfase. Lithium-ion batterijen worden bijvoorbeeld nog niet altijd goed ingezameld, met name batterijen in draagbare toepassingen komen nog in de verkeerde afvalstroom terecht. Verbetering van de bewustwording van (het belang van goede) inzamelmethodes kan dit helpen voorkomen. Verder is het belangrijk om een goed recyclingproces op te zetten van lithium-ion batterijen met voldoende capaciteit voor de groeiende afvalstroom.

Vervolgonderzoek lithium-ion batterij op biodiversiteit

Onderwerpen waar verder onderzoek naar kan worden gedaan:

 • Meer inzicht in de impact op de biodiversiteit van bestaande en alternatieve methodes voor het winnen van de grondstoffen voor batterijen.
 • Verder verbeteren van de terugwinning van grondstoffen uit afgedankte batterijen met een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie