Energietransitie en biodiversiteit

Laatst gewijzigd op:

Hoewel er veel informatie is over effecten van de energietransitie op biodiversiteit zijn er tegelijkertijd nog kennishiaten. TNO maakte een rapport met een overzicht van effecten van een aantal duurzame energietechnologieën op biodiversiteit zoals gedocumenteerd in de literatuur. Doel van die studie is om een framework te ontwikkelen voor Nederlandse beleidsmakers waarin bestaande kennis inzichtelijk en samenhangend gepresenteerd kan worden. Als aanpak voor de structurering van de uit literatuur gevonden impacts is gekozen voor een indeling in twee onafhankelijke dimensies: de bedreigingsfactoren voor de biodiversiteit enerzijds en de levenscyclusfases van de behandelde technologieën anderzijds. De vijf belangrijkste bedreigingsfactoren voor biodiversiteit zijn volgens het IPBES (in oplopende volgorde van belang):
 
  1. Veranderingen in gebruik van land en zee
  2. Directe uitbuiting van organismen
  3. Klimaatverandering
  4. Vervuiling
  5. Invasieve soorten

Voor het beschouwen van de levenscyclusfases maken we gebruik van de terminologie die binnen het onderzoeksgebied van de levenscyclusanalyse (LCA [1]) gebruikelijk is. De LCA-terminologie maakt onderscheid in vier fases:

  • Productie: mijnbouw en fabricage van onderdelen en producten;
  • Constructie: de installatie van een product;
  • Gebruik: de operationele fase van een product;
  • Einde levensduur: demonteren en afvalverwerking

Een korte samenvatting van de bevindingen per onderwerp is te vinden via het menu rechts, het volledige rapport kan hieronder worden gedownload. 

Onderwerpen

  1. De LCA-methode wordt gebruikt om de milieu impacts van een product te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de complete levenscyclus van het betreffende product (vanaf mijnbouw tot ‘einde levensduur’).

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie