Energietransitie en biodiversiteit

Organisatie: TNO

Laatst gewijzigd op:

Hoewel er veel informatie is over effecten van de energietransitie op biodiversiteit, zijn er nog kennishiaten. TNO maakte een rapport met een overzicht van effecten van een aantal duurzame energietechnologieën op biodiversiteit, zoals gedocumenteerd in de literatuur. In deze tool worden de bevindingen voor zeven energietechnologieën in een helder overzicht gepresenteerd.

De effecten zijn opgedeeld in twee onafhankelijke dimensies: de bedreigingsfactoren voor de biodiversiteit enerzijds en de levenscyclusfases van de behandelde technologieën anderzijds.

Bedreigingsfactoren

De vijf belangrijkste bedreigingsfactoren voor biodiversiteit zijn volgens het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in oplopende volgorde van belang:

  1. Veranderingen in gebruik van land en zee
  2. Directe uitbuiting van organismen
  3. Klimaatverandering
  4. Vervuiling
  5. Invasieve soorten

Levenscyclusfases

Voor het beschouwen van de levenscyclusfases maken we gebruik van de terminologie die binnen het onderzoeksgebied van de levenscyclusanalyse (LCA) gebruikelijk is. De LCA-methode wordt gebruikt om de milieu-effecten van een product te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de complete levenscyclus van het betreffende product. De LCA-terminologie maakt onderscheid in vier fases:

  • Productie: mijnbouw en fabricage van onderdelen en producten;
  • Constructie: de installatie van een product;
  • Gebruik: de operationele fase van een product;
  • Einde levensduur: demonteren en afvalverwerking

Onderwerpen energietransitie en biodiversiteit

Biobrandstoffen en energietransitie: lithium-ion-batterijen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie