The financial needs and benefits of cooperative district heating

Authors: Henrich, B. Maas, N.
Downloads

Op verschillende plekken in Nederland zijn actieve buurtbewoners verenigd in energiecoöperaties. Vaak start het met gezamenlijk investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatiemaatregelen, maar soms willen ze verder, bijvoorbeeld richting aardgasvrij wonen. Nederlandse energiecoöperaties hebben echter moeite met toegang tot kapitaal, omdat financiers coöperatieve warmtesystemen vaak zien als een investering met een hoog risico. Een gemiste kans, omdat warmtecoöperaties juist helpen om enkele financiële en sociale uitdagingen van de warmtetransitie te overwinnen.

In dit paper (Engels) wordt toelichting gegeven over hoe dit werkt en waar uitdagingen zitten. Daarbij is ook gekeken naar de aanpak in Denemarken, waar dit soort initiatieven al jaren succesvol zijn.

Additional information

Author(s) Henrich, B. Maas, N.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P12310
Document type Paper
Number of pages 5
Full text available