Wat is het maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid? Onderzoek naar beleidsopties van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal

Auteur(s): Dreijerink, L. Klösters, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads
Om de klimaatdoelstellingen te halen is maatschappelijk draagvlak essentieel. Hoe staan Nederlanders tegenover de huidige maatregelen en waarom?

In dit onderzoek is gekeken naar het maatschappelijk draagvlak voor 10 beleidsmaatregelen gericht op het tegengaan van klimaatverandering (beschreven in de rapportage ‘Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050′ van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal). Een representatieve steekproef van 1394 Nederlanders liet weten wat ze van de maatregelen vindt, en ook waarom.

In de afbeelding is te zien hoe Nederlanders aankijken tegen de 10 maatregelen.

Aanknopingspunten

Het draagvlak van Nederlanders voor de maatregelen kan reden zijn om bepaalde maatregelen (nu) wel of niet in te voeren. Het onderzoek levert bovendien aanknopingspunten hoe maatregelen beter kunnen worden afgestemd op wat mensen willen en aanvaardbaar vinden.

Zo blijkt dat met name de ervaren eerlijkheid, effectiviteit, persoonlijke relevantie van de maatregel en bezorgdheid over klimaatverandering een rol spelen bij de beoordeling van de maatregelen. Nederlanders vinden het belangrijk dat lage inkomens niet extra de dupe worden van maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat om het verhogen van belasting op fossiele brandstoffen. De ervaren eerlijkheid is de factor met de grootste invloed op de beoordeling. Een oneerlijke verdeling van de lusten en lasten is voor de meeste mensen de belangrijkste reden om een maatregel ook als oneerlijk te beschouwen. Ook als een maatregel als effectiever wordt ingeschat is de mate van draagvlak hoger. Naarmate mensen verwachten dat de gevolgen van een maatregel negatiever voor hen zullen zijn, is de mate van draagvlak lager.

Op basis van de bevindingen zijn de volgende aanbevelingen gedaan om het draagvlak voor klimaatbeleid te vergroten:

  • Vergroot de (ervaren) eerlijkheid van maatregelen;
  • Bied burgers meer inzicht in de effectiviteit van klimaatmaatregelen;
  • Blijf communiceren over klimaatverandering en voorzie in de juiste informatie over mogelijke oplossingen.

 

Overige informatie

Author(s) Dreijerink, L. Klösters, M.
Published by TNO
Report number TNO 2021 P10473
Document type Rapport
Number of pages 100
Full text available