Conceptadvies SDE++ 2021 Algemeen

Auteur(s): Welle, A.J. van der Cleijne, J.W. Lensink, S.M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Deze publicatie bespreekt financiële parameters en geschikte parameterwaarden voor de berekening van de technologiespecifieke basisbedragen (“kostprijzen van de technologiecategorieën”) voor de SDE++ 2021. Financiële parameters die worden bepaald zijn het rendement op vreemd vermogen (rente), rendement op eigen vermogen, verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, inflatie, afschrijvingsperiode, economische levensduur en restwaarde. Het conceptadvies wordt geconsulteerd met marktpartijen. Nuttige opmerkingen en nieuwe inzichten over de parameterwaarden worden verwerkt in het eindadvies dat aan het einde van 2020 zal worden gepubliceerd. Het werk is verricht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en uitgevoerd door TNO Energie Transitie, DNV-GL en PBL (hoofdaannemer).

Naast de financiële parameters beschrijft de notitie ook de uitgangspunten van EZK die het kader vormen waarbinnen de analyse is uitgevoerd en de gehanteerde bodemprijzen die de maximale subsidie voor de SDE++ technologiecategorieën bepalen.

Overige informatie

Author(s) Welle, A.J. van der Cleijne, J.W. Lensink, S.M.
Published by PBL
Report number PBL publicatienummer: 4117
Document type Rapport
Number of pages 25
Full text available