Warmtemonitor 2019

Auteur(s): Segers, R. Niessink, R.J.M. Oever, R. van den Menkveld, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Dit rapport is een derde versie van een structurele monitoring voor de warmtevoorziening in Nederland. Deze monitor geeft kwantitatieve data op basis van historische en recente ontwikkelingen en geeft ook een korte termijn outlook van (warmtenet)projecten en verwachte uitbreidingen in de pijplijn. Belangrijke doelen van deze monitoring zijn het volgen van de resultaten van het warmtebeleid van de overheid, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en het maatschappelijk debat daarover. Daarnaast leveren de resultaten input voor de Klimaat en Energie Verkenning van PBL, de Gasmonitor van Stichting Natuur en Milieu, onderzoek van Greenvis naar verduurzaming van warmtenetten en rapportages voor Europa.

De monitoring betreft de gehele warmtevoorziening in Nederland, aan alle eindverbruik sectoren (gebouwde omgeving bestaande uit huishoudens en diensten, industrie en landbouw), met alle daarvoor gebruikte energiedragers (gas, warmte en elektriciteit) en alle fossiele en hernieuwbare energiebronnen. Specifiek besteedt de monitor aandacht aan warmtelevering via warmtenetten. Omdat er in de monitor van vorig jaar slechts kleine veranderingen waren in de paragraaf over blokverwarming is besloten deze niet elk jaar te updaten. Dit jaar wordt voor blokverwarming alleen een samenvatting van de bevindingen van vorig jaar gepresenteerd. Tot slot wordt aandacht besteed aan stoomlevering in de industrie en aan het energiegebruik voor koeling.

 

Overige informatie

Author(s) Segers, R. Niessink, R.J.M. Oever, R. van den Menkveld, M.
Published by TNO en CBS
Report number TNO 2020 P11264
Document type Rapport
Number of pages 59
Full text available