De winnaars en verliezers van de energietransitie – verkenning van problemen, visies en oplossingen

Auteur(s): Straver, K. Kooger, R. Fijn van Draat, A.G. Polen, S. van Hulshof, M. Wesselink, B.
Downloads

In deze rapportage brengen ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander ideeën en visies samen over de gevolgen die de energietransitie zou kunnen hebben voor individuele Nederlanders. Net als alle grote maatschappelijke omwentelingen zal ook de transitie naar een samenleving met duurzame energie niet alleen winnaars kennen, maar ook verliezers. Dit onderzoek wil daarvoor aandacht vragen.

In deze rapportage zijn verschillende thema’s geselecteerd waarop ‘energieonrechtvaardigheid’ kan voorkomen. Afhankelijk van het thema, is de ene vorm van energierechtvaardigheid prominenter aanwezig dan het andere. Door middel van sessies met experts hebben we geprobeerd concrete oplossingen of oplossingsrichtingen te formuleren voor deze dreigende onrechtvaardigheden. De teksten in dit rapport reflecteren dus niet de mening of opvattingen van ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander, maar gecomprimeerde teksten zijn delen uit de gehouden interviews en workshops.

Overige informatie

Author(s) Straver, K. Kooger, R. Fijn van Draat, A.G. Polen, S. van Hulshof, M. Wesselink, B.
Published by ECN Policy Studies
Report number ECN-E--18-013
Document type Report
Number of pages 69
Full text available