Energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs

Auteur(s): Straver, K. Van Lidth de Jeude, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De energietransitie moet plaatsvinden in de totale woningvoorraad, dus ook bij de particuliere woningeigenaar die in een wijk woont waar de financiële mogelijkheden van de bewoners beperkt zijn. Er is een Community of Practice (CoP) Energiearmoede opgestart waarin 13 gemeenten concrete projecten hebben gepresenteerd die eraan bijdragen dat mensen met lage inkomens ook mee kunnen komen in de energietransitie. ECN heeft de gehouden themasessies gedocumenteerd op uitdagingen, best practices en oplossingen. Daarnaast heeft ECN haar expertkennis ingezet op het gebied van energiearmoede projecten en renovatietrajecten bij de te organiseren themabijeenkomsten.

Overige informatie

Author(s) Straver, K. Van Lidth de Jeude, M.
Published by ECN Policy Studies
Report number ECN-E--18-001
Document type Rapport
Number of pages 30
Full text available