Actoren en ontwikkelingen op de warmtemarkt vanuit het perspectief van provincies: Netwerkalternatieven voor aardgas

Auteur(s): Menkveld, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

In de vergadering van 7 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Limburg motie 2317 aangenomen, gericht op het onderzoeken van netwerkalternatieven voor aardgas. De Provincie Limburg heeft dit onderzoek in twee deelonderzoeken opgesplitst en ECN gevraagd het eerste deel van het onderzoek uit te voeren gericht op het handelingsperspectief van de Provincie. Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke stappen de Provincie, in relatie tot de gemeenten en de netbeheerder, op korte termijn kan zetten om de overgang naar een aardgasvrije gebouwde omgeving op gang te brengen. Daarbij is gevraagd ook de huidige warmtemarkt te beschrijven en de verwachte ontwikkelingen daarin en de rol en bewegingsruimte van de Provincie, de gemeenten en de netbeheerder te schetsen.

Overige informatie

Author(s) Menkveld, M.
Published byECN Policy Studies
Report numberECN-E--18-010
Document typeReport
Number of pages35
Full textavailable

Website by Webroots