Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede

Het door TNO geïnitieerde Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede ondersteunt lokale, regionale en nationale beleidsmakers en uitvoerders op het thema energiearmoede. Het programma ontwikkelt actuele en gerichte kennis over energiearme huishoudens en over de effectiviteit van maatregelen die worden genomen. Daarnaast versnellen we de implementatie van effectieve maatregelen door uitwisseling van kennis en ervaring. Hieronder vindt u verdere toelichting op het programma, recente publicaties en resultaten.

Partners: De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, RVO, VNG en CBS.

Looptijd: september 2022 t/m augustus 2025

Cyclische aanpak

1 Inzicht in de situatie
De cyclische onderzoeksaanpak begint met inzicht in de huidige situatie: inzicht in (ontwikkelingen bij) energiearme huishoudens en de effectiviteit van lopende maatregelen.

2 Kennis voor effectief beleid
Op basis van deze inzichten, aangevuld met kennis over bestaande aanpakken en internationale ervaring, worden beleidsmakers ondersteund bij de formulering van beleid en strategie.

3 Kennis en ervaring voor versnellen uitvoering
Door het delen van kennis en ervaring tussen provincies, gemeenten en andere uitvoerende organisaties en de inbreng van gerichte praktische kennis, wordt de implementatie versneld.

Hierna worden de doelgroepen en de effecten van de nieuwe maatregelen weer bemeten in deelproject 1, waarmee de cirkel rond is en weer verder ontwikkelt.

4 Projectmanagement en communicatie
Gedurende de cyclus is er terugkoppeling naar en afstemming met ministeries, provincies, gebruikersgroepen en andere stakeholders. Onderzoeksresultaten en kennis worden toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd.

Aansluiten bij het Landelijke onderzoeksprogramma energiearmoede?

Hoe meer provincies en gemeenten aansluiten, hoe effectiever de kennisdeling. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn als partner al aangesloten. Als provincie is het mogelijk om aan te sluiten bij het programma. Daarmee worden ook de betreffende gemeenten actiever betrokken. Meer weten? Neem contact op met Marijn Rijken (programmamanager).

Direct op de hoogte als er een nieuwe publicatie verschijnt?

Meld u dan aan op de update over Energiearmoede (en eventueel andere onderwerpen van uw interesse). U ontvangt dan direct een email in uw mailbox als er een nieuwe publicatie verschenen is.

Recente publicaties

Resultaten

Het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede werkt aan de volgende resultaten.
Klik op het blok voor meer informatie en alle resultaten.

Feiten en cijfers energiearmoede

Belangrijke feiten over energiearmoede op een rijtje

  • Hoeveel huishoudens in Nederland zijn energiearm?
  • Wat kenmerkt de mensen die in energiearmoede leven?
  • Waar wonen mensen die energiearm zijn?
  • Effect hoge gasprijs op energiearmoede

Energiearmoede: beleid in de praktijk

Halfjaarlijks onderzoek onder gemeenten

Als onderdeel van het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede doet TNO halfjaarlijks onderzoek bij gemeenten. Is het mogelijk om het beleid te implementeren? Wat werkt goed en waar zitten knelpunten?

In 5 gastbijdragen reflecteren vijf experts op het thema ‘energiearmoede in stroomversnelling’.

Themapagina Energiearmoede

Inleiding op het thema energiearmoede

Wat is energiearmoede? Wat kan er worden gedaan om energiearmoede tegen te gaan?

Energiearmoede is een complex, multidimensionaal probleem. Uit onderzoek blijkt dat er bij ongeveer 7% van de huishoudens in Nederland sprake is van energiearmoede. Er is gericht beleid en structurele monitoring nodig om energiearmoede en de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan te pakken.

White paper energiearmoede

“De energietransitie kan winnaars en verliezers opleveren”

De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken op sociaal gebied.

Het succes van de energietransitie  staat of valt bij draagvlak en acceptatie in de samenleving.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie