Als onderdeel van het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede doet TNO onderzoek naar energiearmoede in Nederland in de landelijke energiearmoede monitor. Hoeveel huishoudens zijn energiearm en wat kenmerkt mensen die in energiearmoede leven? Het programma combineert cijfers met theoretische inzichten en kwalitatieve monitoring om tot een completer beeld van de doelgroep te komen.

Meer weten over de data in jouw gemeente/wijk?
Download de cijfers per gemeente of de cijfers per wijk.

Rapport: Kwetsbaarheid huishoudens

Onderscheid naar inkomen, eigendomssituatie en woningkwaliteit

De kwetsbaarheid van huishoudens is gemeten in termen van energiekosten als percentage van het inkomen: de energiequote. 

Welke huishoudens zijn precies kwetsbaar voor hoge energieprijzen?

Rapport: Energiearmoede en gezondheid

Heeft energiearmoede nadelige effecten voor de gezondheid?

Er is veel internationaal wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat armoede en schulden de gezondheid en het welzijn van mensen fors ondermijnen. In dit onderzoek is nagegaan of energiearme huishoudens in Nederland hogere zorgkosten hebben dan niet-energiearme huishoudens.

In dit webinar wordt het rapport toegelicht.

Rapport: Energiearmoede 2023

Actuele schatting op nationaal en lokaal niveau

Deze studie geeft een actuele inschatting van het niveau van energiearmoede per eind 2023 op zowel nationaal als lokaal niveau.

In 2023 waren er naar schatting 396 duizend energiearme huishoudens in Nederland, dit is 4,8% van het totaal aantal huishoudens in Nederland.

De cijfers

Jaarlijkse ontwikkeling energiearmoede in Nederland

Het CBS publiceert jaarlijks de laatste cijfers over energiearmoede. Bij hoeveel huishoudens is er sprake van energiearmoede?

Kwalitatieve monitor energiearmoede

De verhalen achter de cijfers

Om de cijfers beter te kunnen duiden en de impact op het niveau van een individueel huishouden beter te begrijpen worden interviews gehouden worden met huishoudens.

Meer over energiearmoede

‘Feiten en cijfers energiearmoede’ is onderdeel van het Landelijk onderzoeksprogramma energiearmoede.

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de update over energiearmoede (en andere onderwerpen van uw interesse).
U ontvangt dan direct een email wanneer er een nieuw rapport is gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie