Als onderdeel van het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede doet TNO onderzoek naar energiearmoede in Nederland in de landelijke energiearmoede monitor. Hoeveel huishoudens zijn energiearm en wat kenmerkt mensen die in energiearmoede leven? Het programma combineert cijfers met theoretische inzichten en kwalitatieve monitoring om tot een completer beeld van de doelgroep te komen.

Meer weten over de data in jouw gemeente/wijk?
Download de cijfers per gemeente of de cijfers per wijk.

Rapport: Energiearmoede en gezondheid

Heeft energiearmoede nadelige effecten voor de gezondheid?

Er is veel internationaal wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat armoede en schulden de gezondheid en het welzijn van mensen fors ondermijnen. In dit onderzoek is nagegaan of energiearme huishoudens in Nederland hogere zorgkosten hebben dan niet-energiearme huishoudens.

In dit webinar wordt het rapport toegelicht.

Rapport: Energiearmoede in Nederland 2022

Actuele schatting op nationaal en lokaal niveau

Deze studie geeft een actuele inschatting van het niveau van energiearmoede per eind 2022 op zowel nationaal als lokaal niveau.

In dit webinar wordt het rapport toegelicht.

De cijfers

Jaarlijkse ontwikkeling energiearmoede in Nederland

Het CBS publiceert jaarlijks de laatste cijfers over energiearmoede. Bij hoeveel huishoudens is er sprake van energiearmoede?

Verwacht: kwalitatieve monitor energiearmoede

De verhalen achter de cijfers

Om de cijfers beter te kunnen duiden en de impact op het niveau van een individueel huishouden beter te begrijpen worden interviews gehouden worden met huishoudens.

Meer over energiearmoede

‘Feiten en cijfers energiearmoede’ is onderdeel van het Landelijk onderzoeksprogramma energiearmoede.

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de update over energiearmoede (en andere onderwerpen van uw interesse).
U ontvangt dan direct een email wanneer er een nieuw rapport is gepubliceerd.

spaarvarken

Beleid in de praktijk

Effectiviteit aanpak energiearmoede

Leiden maatregelen in de praktijk tot de gewenste resultaten? Halfjaarlijks onderzoek bij gemeenten over de implementatie van beleid: wat werkt goed en waar zitten knelpunten? Effectmetingen aanpak in de praktijk.

activist-adult-blurred-background-2372440-scaled-6.jpg

Themapagina

Inleiding op het thema energiearmoede

Wat is energiearmoede? Wat kan er worden gedaan om energiearmoede tegen te gaan?

Vicieuze cirkel energiearmoede

White paper

“De energietransitie kan winnaars en verliezers opleveren”

De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken op sociaal gebied.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie