Werkboek participatie en communicatie voor woningcorporaties

Organisatie: TNO

Laatst gewijzigd op:

Het verduurzamen van woningen heeft een grote impact op bewoners. In de praktijk zien we dat bewoners vaak opzien tegen de veranderingen. Voor woningcorporaties is het belangrijk om huurders te betrekken in projecten voor het verduurzamen van woningen. Door breder te kijken dan alleen het thema energie en aan te sluiten bij thema’s die prioriteit hebben voor bewoners (zoals leefbaarheid en veiligheid) wordt verduurzamen interessanter voor bewoners. Hierdoor kan het proces van uitvoering soepel verlopen.

Stappenplan verduurzaming

Dit werkboek helpt woningcorporaties en de bedrijven en (maatschappelijke) organisaties waarmee zij samenwerken bij de verduurzaming van woningen van bewoners. Dit kunnen de woningen zijn in een appartementencomplex, een buurt of een hele wijk.

TNO ontwikkelde dit werkboek met een stappenplan met behulp van de ervaringen van woningcorporaties Woonwaard en Van Alckmaer binnen het H2020 project POCITYF.

Dit werkboek biedt houvast, met een concreet stappenplan om huurders te betrekken bij de plannen van woningcorporaties, praktijkvoorbeelden en praktische tips en tools om in te zetten.

Stap 1. Breng de bewoners en context in kaart

  • Wat vinden bewoners belangrijk ten aanzien van hun woning? Het gaat daarbij niet alleen om wensen op het vlak van (duurzame) energie maar ook om bijvoorbeeld comfort.
  • Welke wensen hebben de bewoners ten aanzien van hun leven, leefomgeving en verduurzaming? Deze wensen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met veilig wonen, langer thuis wonen, maar ook beter contact met buren, minder geluidsoverlast of meer groen in de buurt.

Stap 2. Onderscheid bewonersdoelgroepen

  • Bepaal de bewonersdoelgroepen. Met deze verschillende doelgroepen in gedachte kun je gerichter de participatiestrategie (stap 3 ) en communicatiestrategie (stap 4) opstellen. Je zorgt er daarmee namelijk voor dat deze aansluiten bij de behoeften van de doelgroepen.

Stap 3. Stel de participatie-strategie op

  • In welke mate en op welke manier kunnen bewoners participeren? Bepaal het participatieniveau, het ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘wie’.

Stap 4. Stel de communicatie-strategie op

  • Hoe gaan woningcorporatie en bewoners met elkaar communiceren? Stel de basis communicatiestrategie op en stel de deelstrategie per bewonersdoelgroep op. Neem beslissingen over onder andere de rollen en verantwoordelijkheden, hoe vragen van bewoners worden beantwoord en hoe omgegaan wordt met de inbreng van bewoners.
  • Definieer de communicatiemiddelen.

Stap 5. Monitor en evalueer

  • Monitor tijdens het project.
  • Evalueer na afronding van de werkzaamheden.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie