Informatiekaarten energiebronnen en energiedragers

Organisatie: Zó werkt energie

Laatst gewijzigd op:

Het energiesysteem verandert in rap tempo. Inzicht en overzicht is van groot belang voor de strategische keuzes die we als samenleving moeten maken. Op deze Informatiekaarten zijn de voor- en nadelen, kenmerken en strategische vragen over specifieke onderwerpen vinden.

Het samenwerkingsverband Zó werkt energie (zie kader onderaan voor toelichting) ontwikkelt deze informatiekaarten om professionals in en buiten de energiesector en andere geïnteresseerde lezers meer houvast te geven bij gedachtevorming en afwegingen over energie. Onderstaande drie informatiekaarten vormen het begin van een serie die zal worden aangevuld.

Uitleg over energiebronnen en energiedragers

Bekijk de volgende themapagina’s voor verdiepende informatie over energie-opslag, waterstof, kernenergie, wind op zee, biomassa en geothermie.

Over Zó werkt energie

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

De volgende partners zijn aangesloten: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NWEA, Topsector Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, GasUnie, TNO, BouwendNederland, EBN, De Argumentenfabriek.

www.zowerktenergie.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie