De energetische toekomst van de Nederlandse woningvoorraad in beeld

De energietransitie moet versnellen om de gestelde klimaatdoelen te behalen en de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken. Om tot effectief beleid te komen en de juiste beslissingen te nemen, zijn betrouwbare inzichten nodig in de effecten van verschillende maatregelen. Met perspectieven en scenario’s worden daarvoor prognoses gemaakt, gebaseerd op inputdata uit de praktijk en gevalideerde fysische modellen.

Het nieuwe simulatiemodel Hestia duikt in de details: het levert een zeer breed scala aan effectenberekeningen, waaronder de kosten en energiebesparing bij verschillende beleidsbeslissingen.

Bekijk hier de trailer

Hestia simuleert tot op individuele bouwdelen van huizen

PBL en TNO hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van het innovatieve simulatiemodel Hestia, dat zich richt op de gebouwde omgeving. Hestia is een open source geografisch simulatiemodel dat alle woningen in Nederland modelleert, met als doel de effecten van beleid of andere invloeden te evalueren. Het model berekent naast de ontwikkeling van het gas-, elektriciteits- en warmteverbruik ook de kosten en baten van investeringen voor alle relevante actoren en vele andere aspecten gerelateerd aan de verduurzaming van woningen.

Voor ieder jaar (van 2000 tot 2050) modelleert Hestia de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, en simuleert tot op individueel woningniveau – en de aparte bouwdelen – het investeringsgedrag van woningeigenaren. Dat investeringsgedrag is gebaseerd op realistische business cases en trends in genomen maatregelen. De scenario’s worden opgebouwd vanuit feitelijke data onder andere afkomstig uit de (3D) BAG, CBS en KNMI. Deze data worden jaarlijks gekalibreerd en geüpdatet.

Economische inzichten en energetische toepassingen Hestia

Op 31 mei 2023 is Hestia tijdens een congres gepresenteerd. De verdiepende presentaties over de economische inzichten en energetische toepassingen van Hestia kunt u hieronder bekijken. De presentatieslides (inclusief de algemene introductie van Hestia) kunt u via onderstaande knop downloaden.

Download presentatieslides Hestia 31 mei 2023

Samenwerken en informatie Hestia

Hestia is een modulair opgebouwd simulatiemodel, wat voor enorm veel flexibiliteit zorgt. Als u vragen heeft over de mogelijkheden, of mogelijk inputdata heeft om het model verder te ontwikkelen, dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via info-hestia@pbl.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates op Energy.nl?

Nieuwsbrief(Vereist)
Meer informatie