Waterstof uit elektrolyse voor maatschappelijk verantwoord netbeheer – Businessmodel en businesscase

Auteur(s): Kranenburg-Bruinsma, K. Kler, R. de Jansen, N. Veen, A. van der Vos, C. de Gelevert, H.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Nederland werkt volop aan de verduurzaming van haar energiesysteem. In deze energietransitie is een grote rol weggelegd voor opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen als zon en wind, ter vervanging van fossiele bronnen. Netbeheerders spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim gebruik te maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor gas en elektriciteit kunnen zij de inpassing van elektriciteit uit duurzame bronnen stimuleren. Bovendien werken ze aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de energietransitie versnellen.

Tegelijkertijd stelt de verduurzaming van het energiesysteem de netbeheerder voor uitdagingen. Een van de problemen is dat decentrale opwek tot lokale congestie-problemen in het elektriciteitsnetwerk kan leiden, die verzwaring van het netwerk nodig maken. Dat vergt tijd en brengt veelal hoge kosten met zich mee. Netbeheerders zoeken daarom naar alternatieven voor netverzwaring, zoals de inzet van waterstofproductie uit elektrolyse. In deze studie hebben TNO en DNV-GL in opdracht van Enpuls onderzocht in hoeverre dit alternatief ‘groen’ en haalbaar is, en welke invloed de regionale netbeheerder kan uitoefenen op het realiseren van een positieve businesscase.

Overige informatie

Author(s) Kranenburg-Bruinsma, K. Kler, R. de Jansen, N. Veen, A. van der Vos, C. de Gelevert, H.
Published by TNO, DNV GL
Report number TNO 2018 R11197
Document type Rapport
Number of pages 72
Full text available