Wat kunnen we in Nederland leren van warmtenetten in Denemarken?

Auteur(s): Huygen, A.E.H.
Downloads

In Nederland verwarmen we onze woningen vooral met Gronings aardgas. Maar in 2030 stopt de winning van Gronings aardgas en moet Nederland op zoek naar andere, liefst duurzame, manieren om onze huizen te verwarmen. De ambitie in het Ontwerp Klimaatakkoord is 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen in 2030 aardgasvrij te maken. Welke rol kunnen warmtenetten hierbij spelen en wat kan Nederland leren van Denemarken?

Deze notitie is geschreven om input te geven aan een discussiebijeenkomst van Energeia Energy Perspective. Energeia zoekt daarin naar buitenlandse successen. Wat werkt? Waarom werkt het? En zou het ook hier in Nederland kunnen werken? Wat kunnen we leren? Energeia nodigt daarbij internationale topsprekers uit die elders in de wereld de energietransitie laten slagen, om te horen wat de basis was van hun succes. En bespreken met elkaar hoe in Nederland zo’n zelfde basis kan worden gelegd.

Deze notitie start met een vergelijking van de warmtevoorziening in Nederland met Denemarken en beschrijft de verschillen in de praktijk, de rol van warmtenetten, de warmtemarkt en de regulering. In deel 2 van deze notitie beschrijven we de lessen die Nederland uit de situatie in Denemarken kan leren.

Overige informatie

Author(s) Huygen, A.E.H.
Published by ECN part of TNO
Report number
Document type Memo
Number of pages 7
Full text available