Verkenning instrumentatie voor industriële elektrificatie

Auteur(s): Hers, J.S. Dril, A.W.N. van Welle, A.J. van der
Downloads

Overstappen van aardgas naar elektriciteit wordt alom gezien als een belangrijke manier om de industrie te verduurzamen. Industriële elektrificatie is dus een essentiële schakel in de energietransitie, maar het gaat niet vanzelf. Het huidige beleid lijkt niet toereikend om te zorgen dat elektrificatie van de industrie tijdig van de grond komt. De NVDE vroeg daarom aan TNO om belemmeringen in kaart te brengen, mogelijkheden voor aanvullende beleidsinstrumenten te inventariseren en te beoordelen.

Op basis van een knelpuntenanalyse en interviews met experts uit het veld stelde TNO een groslijst op van 23 mogelijke beleidsinstrumenten, die aangrijpen op de markt, infrastructuur, regulering of het beleid. De zes daarvan die het meest kansrijk leken zijn vervolgens nader onderzocht en beoordeeld op de criteria effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid.

Op korte termijn wordt vooral de elektrische boiler gezien als belangrijkste elektrificatie-optie. De e-boiler kan ook al snel een rol vervullen in de flexibiliteitsvoorziening. Flexibele nettarieven voor sporadisch hoge vraagvolumes (KWflex) en Contracts for Difference op portefeuilleniveau zouden een sterke verbetering van de businesscase voor e-boilers richting 2025 bewerkstelligen.

Als daarbij ook de infrastructuur goed wordt versterkt door de aanpak voor het net op zee ook op land te gaan gebruiken kan verdere opschaling mogelijk worden. Voor het stimuleren van elektrificatie-opties in basislast is het dan belangrijk om te borgen dat er daarvoor voldoende hernieuwbare elektriciteit beschikbaar komt.

Overige informatie

Author(s) Hers, J.S. Dril, A.W.N. van Welle, A.J. van der
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11648
Document type Rapport
Number of pages 51
Full text available

Website by Webroots