Verkenning instrumentatie voor industriële elektrificatie

Auteur(s): Hers, J.S. Dril, A.W.N. van Welle, A.J. van der
Downloads

Industriële elektrificatie wordt gezien als een essentiële schakel in de energietransitie, maar het gaat niet vanzelf. Het huidige beleid lijkt niet toereikend om de elektrificatie van de industrie tijdig van de grond te krijgen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vroeg aan TNO om belemmeringen in kaart te brengen en de mogelijkheden voor aanvullende beleidsinstrumenten te inventariseren en te beoordelen.

Uit een analyse van de knelpunten en interviews met experts uit het veld stelde TNO een groslijst op van 23 mogelijke beleidsinstrumenten op, die aangrijpen op de markt, infrastructuur, regulering of het beleid. De zes opties die het meest kansrijk leken, zijn nader onderzocht. Daarbij is gekeken naar effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid.

Elektrificatieopties

Op korte termijn wordt de elektrische boiler gezien als belangrijkste elektrificatie-optie. De e-boiler kan al snel een rol vervullen in de flexibiliteitsvoorziening. Flexibele nettarieven voor sporadisch hoge vraagvolumes (KWflex) en Contracts for Difference op portefeuilleniveau zouden een sterke verbetering van de businesscase voor e-boilers richting 2025 bewerkstelligen.

Verdere opschaling wordt mogelijk als daarbij ook de infrastructuur goed wordt versterkt. Dit kan door de bestaande aanpak voor het net op zee ook op land te gaan gebruiken. Voor het stimuleren van elektrificatie-opties in basislast is het dan belangrijk om zeker te stellen dat er voldoende hernieuwbare elektriciteit beschikbaar komt.

Overige informatie

Author(s) Hers, J.S. Dril, A.W.N. van Welle, A.J. van der
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11648
Document type Rapport
Number of pages 51
Full text available