Thinking big: Narrowing the investment gap for energy efficiency in the EU

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads
GROOT DENKEN: DE INVESTERINGSKLOOF VOOR ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE EU VERKLEINEN

Het financieren van kleinschalige verduurzamingsprojecten met het kapitaal van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen is een uitdaging. Al die kleine projecten, veelal uitgevoerd door het midden- en kleinbedrijf, leveren echter wel een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door meerdere kleinere projecten te bundelen, aggregeren genoemd, worden ze interessanter voor investeerders. Daarvoor is het nodig dat de projecten tot op zekere hoogte gestandaardiseerd worden. Gebundelde projecten kunnen verhandelbaar gemaakt worden (securitisatie) om zo het kapitaal van institutionele investeerders aan te trekken en de investeringskloof voor energie-efficiëntie in Europa te verkleinen.

In dit paper (Engels) wordt dit principe verder uitgelegd.

Overige informatie

Author(s)
Published by TNO
Report number TNO 2020 P11959
Document type Paper
Number of pages 5
Full text available