Scenario’s voor energievraag en energieaanbod en doelstellingen

Auteur(s): Til, H. van (Ecorys) Thijsen, M. (Ecorys) Dijkhof, Y. (Ecorys) Hers, J.S. Gerdes, J. Usmani, O.
Downloads

Ontwikkeling van de energietransitie in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, energieneutraliteit en duurzame productie van energie. Op dit moment zijn er nog geen projecties van het
energieverbruik en het energieaanbod voor de provincie zoals die er op nationaal niveau wel zijn. Door het ontbreken van deze informatie is er geen zicht op hoe gestelde doelstellingen zich
verhouden tot de ontwikkelingen in het energieverbruik en het energie-aanbod. Het doel van dit onderzoek is om realistische en bruikbare doelstellingen te bepalen voor de energietransitie in de provincie Utrecht aan de hand van verschillende beleidsscenario’s.

Overige informatie

Author(s) Til, H. van (Ecorys) Thijsen, M. (Ecorys) Dijkhof, Y. (Ecorys) Hers, J.S. Gerdes, J. Usmani, O.
Published by Provincie Utrecht
Report number n.v.t.
Document type Rapport
Number of pages 77
Full text available