North-Sea-Weed-Chain Sustainable seaweed from the North Sea; an exploration of the value chain

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een grote uitdaging. Het vereist grote investeringen in infrastructuur. Voordat ondernemers hierin kunnen investeren moeten realistische vooruitzichten zijn op kweekmogelijkheden en winstgevende eindproducten. Dit project had tot doel de verschillende schakels in de keten van zeewierproductie tot vermarkting tegen het licht te houden. Duurzaamheid van de productie is hierbij leidend geweest.

Overige informatie

Author(s)
Published by Wageningen University, TNO, ECN, Deltares, MARIN
Report number WUR-IMARES C055/16
Document type
Number of pages 94
Full text available