Klimaatbeleid en de samenleving

Auteur(s): Kluizenaar, Y. de Carabain, C. Steenbekkers, A.
Downloads

Een korte samenvatting van inzichten uit het SCP-onderzoek op het vlak van duurzame samenleving

In 2017 startte het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Samenleving’ dat zich richt op het verkennen, beschrijven en verklaren van de energietransitie vanuit het burgerperspectief.

In deze publicatie treft u een synthese aan van resultaten van de studies die binnen dit programma zijn verricht, aangevuld met inzichten op dit terrein uit ons Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Daarmee biedt deze publicatie een breed inzicht niet alleen in draagvlak en actiebereidheid, maar ook in de behoeften en zorgen die leven onder burgers met betrekking tot hun bijdrage aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Deze inzichten zijn bijeengebracht om de opvattingen en ervaringen onder burgers op een rij te zetten, zodat het beleid hier rekening mee kan houden bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsplannen en maatregelen op het terrein van energie en klimaat. We eindigen deze publicatie met een aantal concrete aandachtspunten voor klimaatbeleid dat zich richt op burgers.

Overige informatie

Author(s) Kluizenaar, Y. de Carabain, C. Steenbekkers, A.
Published by SCP
Report number ISBN: 978 90 377 0955 1
Document type Rapport
Number of pages 26
Full text available