Klimaat- en Energieverkenning 2019

Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen (NEV).

Overige informatie

Author(s)
Published by PBL, CBS, ECN part of TNO, RIVM, RVO.nl
Report number
Document type Report
Number of pages 242
Full text available