Kentallen notitie Utiliteitsbouw

Auteur(s): Menkveld, M.
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het kader van de toekomststrategie energiebesparing utiliteitsbouw behoefte aan een korte Kentallennotitie waarin de best beschikbare voorraad- en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw op een toegankelijke manier worden gepresenteerd en voorzien van enige uitleg. In deze notitie schetst ECN part of TNO deze voorraad en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw, en daarbinnen de dienstensector.

Overige informatie

Author(s) Menkveld, M.
Published byTNO
Report numberTNO2020 M10561
Document typeNotitie
Number of pages14
Full textavailable

Website by Webroots