Kentallen notitie Utiliteitsbouw

Auteur(s): Menkveld, M.
Downloads

De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het kader van de toekomststrategie energiebesparing utiliteitsbouw behoefte aan een korte Kentallennotitie waarin de best beschikbare voorraad- en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw op een toegankelijke manier worden gepresenteerd en voorzien van enige uitleg. In deze notitie schetst ECN part of TNO deze voorraad en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw, en daarbinnen de dienstensector.

Overige informatie

Author(s) Menkveld, M.
Published by TNO
Report number TNO2020 M10561
Document type Notitie
Number of pages 14
Full text available