Hernieuwbare Energie in Nederland 2018

Downloads
In Hernieuwbare Energie in Nederland 2018 presenteert het CBS de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. 

Overige informatie

Author(s)
Published byCBS
Report number
Document type
Number of pages
Full textavailable

Website by Webroots