Duurzaamheid als het nieuwe normaal, met behulp van het waardenkompas

Auteur(s): Suurs, R. Dreijerink, L. Weerdt, C. van der
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Om burgers mee te krijgen in de energietransitie, zullen we ons moeten verplaatsen in de drijfveren van verandering. Een verhaal dat alleen gaat over wat burgers anders moeten doen zal niet genoeg zijn. Ook een verhaal dat alleen over de toekomst van onze planeet, of juist alleen over euro’s gaat, werkt onvoldoende motiverend. Op basis van literatuurstudie en drie casestudies leveren we met dit artikel een handreiking voor het kunnen ‘aanspreken’ van burgers op zeven onderscheidende kernwaarden. Met dit ‘waardenkompas’ in handen kunnen beleidsmakers en mensen die de energietransitie in de praktijk brengen hun plannen, alsmede uitvoering daarvan, toetsen en bijsturen opdat deze zoveel mogelijk kunnen rekenen op draagvlak. De studie benoemt hierbij zowel mensgerichte (psychologie, communicatie en gedrag) als systeemgerichte (regelgeving, technologie, infrastructuur) handelingsperspectieven.

Overige informatie

Author(s) Suurs, R. Dreijerink, L. Weerdt, C. van der
Published by TNO
Report number TNO 2019 M12185
Document type Paper
Number of pages 8
Full text available