De kracht van het collectief

Auteur(s): Klösters, M. Koning, N. de Kort, J. Kooger, R.
Downloads

Stappen in de ontwikkeling van een collectief voor energiebesparende en duurzame maatregelen

Als enkele buren in een straat hun ramen willen vervangen, kan dit voor andere bewoners in de straat een grote motivator zijn om ook hun ramen te vervangen. Zowel voor aanbieders als huiseigenaren is het interessant als een groep bewoners kiest voor dezelfde energiemaatregel, zodat deze efficiënt en voordelig kan worden uitgerold.

Hoe vormen deze collectieven zich? Welke stappen doorlopen zij om uiteindelijk tot realisatie te komen? In dit onderzoek zijn de kracht van het collectief en de stappen die daarin worden genomen verder onderzocht. Welke succesfactoren en knelpunten spelen een rol? Een juiste mix van kennis en competenties en goede samenwerking met de gemeente blijken bijvoorbeeld belangrijk om tot een goed einde te komen. De collectieve inspanning kan echter blijven steken als knelpunten de voortgang naar een volgende stap verhinderen, zoals barrières in wet- en regelgeving of als er weinig continuïteit is binnen de gemeente.

De klantreis is in onderstaand schema inzichtelijk gemaakt. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Overige informatie

Author(s) Klösters, M. Koning, N. de Kort, J. Kooger, R.
Published by TNO
Report number TNO 2020 P12079
Document type Rapport
Number of pages 36
Full text available