SER-rapport Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

Auteur(s): SER
Gerelateerde onderwerpen:
Downloads

Opbouw, ombouw en afbouw vormen de sleutelwoorden van het SER-advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen’. Duurzame biogrondstoffen vormen een noodzakelijke en waardevolle bron voor de CO2-neutrale en circulaire economie. De politiek bepaalt het tempo waarin hoogwaardige inzet wordt opgebouwd en laagwaardig gebruik wordt afgebouwd.

Opbouw van hoogwaardig

De toekomst van biogrondstoffen ligt bij de hoogwaardige inzet ervan als grondstof voor de chemie en materialen. Dat kan komen uit gewassen, algen, bomen en planten en dierlijke producten. De technieken hiervoor staan nog in de kinderschoenen. Opbouw vraagt daarom om een helder, langjarig en consequent overheidsbeleid waar bedrijfsleven en onderzoek op in kunnen spelen.

Ombouw voor overbrugging

Voor een aantal energetische toepassingen is nog geen duurzaam alternatief beschikbaar. Biogrondstoffen kunnen daar een overbruggingsoplossing zijn. Een zorgvuldige, snelle ombouw is daarbij essentieel. Biobrandstof is bijvoorbeeld voorlopig nodig bij zwaar transport en lucht- en scheepvaart. Elektrische vrachtwagens en synthetische kerosine gemaakt uit duurzame energie en CO2 zijn er nog niet. In het advies wordt benadrukt dat het tempo van deze ombouw omhoog kan.

Afbouw van laagwaardig

Het advies geeft ook aan dat de inzet van biogrondstoffen voor warmte voor gebouwen moet worden afgebouwd. Hiervoor is het belangrijk dat het kabinet initiatieven neemt dat duurzame alternatieven, zoals geothermie, aquathermie en warmtepompen zo snel mogelijk beschikbaar komen tegen redelijke kosten. De klimaatdoelen komen anders in de knel.

Kabinet moet regierol nemen

De wereldwijde beschikbaarheid van duurzame biogrondstoffen is beperkt. Nederland mag daar geen onevenredig groot beslag op leggen. Het advies helpt het kabinet om noodzakelijke keuzes te maken. Het is nu aan het kabinet de strategie voor de toepassing in Nederland te bepalen, de kaders vast te leggen en de regie te nemen.

Overige informatie

Author(s) SER
Published by SER
Report number Advies 20/07 Juli 2020
Document type Advies
Number of pages 113
Full text available